Peter Dekkers

President Unilever Nederland
Unilever