Businesskansen bij Heineken voor groene ondernemers

 

Datum: 31 oktober 2017

Tijd15.30 - 19.00 uur

Locatie: Heineken Nederland Supply, Burgemeester Smeetsweg 1, PH Zoeterwoude

 

Omschrijving

Bij de ontwikkeling naar een circulaire en klimaatneutrale economie investeren ondernemers vaak op de grens van wat mogelijk is. Op de nieuwe technologie is de samenleving immers nog niet ingericht. Bestaande wet- en regelgeving kunnen de ontwikkeling zelfs onbedoeld afremmen. Daarom is samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties in duurzaamheidsprojecten cruciaal, vindt bierbrouwer HEINEKEN. Door samenwerking in de maatschappelijke context kan het financiële rendement voor bedrijven gewaarborgd worden.

Heineken werkt in het programma Groene Cirkels samen met de provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit, Hoogheemraadschap Rijnland en Naturalis Biodiversity Center.  De Groene Cirkels hebben tot doel een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie en een aangename leefomgeving. De ambities zijn groot en uitsluitend te realiseren in samenwerking met andere bedrijven. Dan immers kan investeren in een innovatieve duurzame technologie een sluitende business case worden.

Om ondernemers bijeen te brengen om de ontwikkeling van circulaire business modellen te versnellen, organiseert VNO-NCW op 31 oktober een bijeenkomst over circulaire projecten bij HEINEKEN. We denken dat de Groene Cirkels voor bedrijven interessant zijn, niet alleen vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook vanwege de toekomstige winstgevendheid. Meer informatie over de Groene Cirkel-projecten vind u hier.
 

Programma

15.30 uur: Ontvangst
16.00 uur: Welkom door Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW.

Sprekers:

 1. Jan Kempers, directeur Sustainable Development van Heineken Nederland, presenteert drie groene cirkelprojecten:
  • Transportcorridor Zoeterwoude - Rotterdamse haven
  • Water: opvang en zuivering
  • Biodiversiteit: natuur als partner
 2. Vijf minuten pitches door:
 • Esther de Haan - matchmaker en mediator bij de groene cirkelprojecten van Heineken. Zal ingaan op de succesfactoren.
 • Ton van Oostwaard - bedenker van Ecorridors waarmee hij wil deelnemen aan de Groene Cirkels. Ton zal flitsend presenteren hoe uiteenlopende soorten planten langs transportassen vervuilende stoffen uit de lucht kunnen halen.
 • Jacco van den Burg - directeur van energiebedrijf Engie uit Rotterdam. Engie investeert volop in elektrisch vervoer en zal laten zien hoe het helpt bij het vergroenen van de transportas Zoeterwoude-Rotterdamse haven.

 

Ondernemers kunnen zich tijdens de bijeenkomst inschrijven voor één of enkele Groene Cirkels, maar ook eigen duurzaamheidsvraagstukken inbrengen. Tussen de presentaties van de sprekers door zal moderator Annemarie van Oorschot, communicatiemanager Groene Groei van VNO-NCW, via interactie met deelnemers een eerste aanzet geven tot matchmaking

18.00 uur: Bier en borrelhappen
19.00 uur: Einde bijeenkomst

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers in HEINEKENs Hooiberg in Zoeterwoude en deelname is kosteloos. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen over deze bijeenkomst? Stuur dan een mail naar groenegroeiers@vno-ncwwest.nl.