Businesskansen bij VION voor groene ondernemers

De internationale vleesproducent Vion (5 miljard euro omzet in 2017, bijna 12.000 medewerkers) wil de CO2-voetafdruk van de totale vleesketen fors verkleinen. Dat kan uitsluitend als alle partijen én de consument in de keten zich hiervoor inzetten, van boer tot eindproduct. Op zo’n manier dat het voor iedereen voordeel oplevert. 

Frans Stortelder, COO van Vion, ziet kansen in een circulaire businesscase die voor bedrijven uit uiteenlopende sectoren interessant is. Op dit moment importeren veevoederbedrijven grote hoeveelheden voedsel terwijl ondernemingen en organisaties in de voedselketen in Nederland hun reststromen hiervoor kunnen inzetten. Denk hierbij aan fruitafval van tuinders, aardappelschillen van boeren en bierbostel van brouwerijen. Stortelder zal op 14 juni het ketendenken in de vleesverwerkende industrie toelichten en een oproep doen aan ondernemers om hun regionale reststromen in kaart te brengen.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, ondersteunt dit project. Hij opent de bijeenkomst en roept ondernemers op, in het bijzonder de leden van het netwerk Groene Groeiers, zich in te zetten voor circulaire business cases.

Als ondernemersvereniging denken we graag in uitdagingen, oplossingen en business kansen en sluiten onze ogen niet voor de maatschappelijke kritiek. Vleesproductie kost veel water, land en energie en de mest vervuilt de omgeving. Wat zijn precies de feiten hierover en wat zijn de mogelijke oplossingen? Bert Urlings, directeur kwaliteit bij Vion, zal een studie presenteren over de impact van de varkenshouderij op het milieu.

Matchmaking
Vion gelooft in duurzamere ketens in de agrarische en voedselsector. Om die te realiseren zijn nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën nodig. Samenwerking met kennisinstellingen, overheden én bedrijven, zodat er sluitende businesscases ontstaan waarvan álle participanten profiteren. Op 14 juni kun je kenbaar maken of je wilt meedoen aan de kansrijke circulaire uitdaging van de reststromen. Tijdens het interactieve deel van het programma kun je ook eigen circulaire cases uit de voedselketen toelichten. Moderator Annemarie van Oorschot (VNO-NCW) zal via interactie met de zaal een eerste aanzet geven tot matchmaking.

Aanmelden kan via deze link

Deelname is kosteloos. Er is plaats voor 120 ondernemers.