Haal de buitenwereld binnen!

‘Spreek met de voice of reason', adviseert Paul Stamsnijder, directeur-eigenaar van de Reputatiegroep, CEO’s van bedrijven. Hij gaf op 7 juni een communicatiecollege van hoog niveau aan de liaisons en communicatiemanagers van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). In een gepolariseerde samenleving, waar de verwachtingen ten aanzien van grote bedrijven hoog gespannen zijn, is reputatiemanagement geen sinecure.

Hoewel de Edelman Trust Barometer onlangs aangaf dat Nederlanders meer vertrouwen hebben in het bedrijfsleven dan in de overheid, media of ngo’s, is in het algemeen het vertrouwen in instituties laag. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen ten aanzien van deze organisaties toe. Bedrijven hebben daar dagelijks mee van doen. Van de ene kant verwachten burgers, politici, werknemers en andere stakeholders dat zij helpen grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen, van de andere kant worden hun activiteiten op dat terrein met wantrouwen bekeken. Hoe vaak worden bedrijven bijvoorbeeld niet beschuldigd van greenwashing?

Purpose
“Bedrijven met een goede reputatie werken vanuit waarden, naar een hoger doel, waarbij zij oog en oor hebben voor alle stakeholders”, is de ervaring van Paul Stamsnijder, die bedrijven zoals KLM, Rabobank en ProRail heeft geadviseerd. Paul Polman, de voormalig CEO van Unilever, heeft als een van de eersten het goede voorbeeld gegeven. “Van hem is de uitspraak ‘Minder slecht is niet goed genoeg’. In een samenleving waarin iedereen een uitgesproken mening ‘wel’ of ‘niet’ lijkt te hebben, moeten bedrijven vanuit het algemeen belang redeneren. Zij moeten de voice of reason laten horen. Dat kan als je alle stakeholders hoort en een zaak vanuit alle perspectieven bekijkt. Daarbij moet je ruimhartig consulteren, maar zorgvuldig zijn in de selectie van de stakeholders die je bij je besluitvorming betrekt. Haal de buitenwereld binnen!”

Impact
Communicatiemanagers en liaisons van de DSGC-bedrijven voegen toe:
“Wat je doet moet impact hebben, de samenleving echt duurzamer en welvarender maken.”
“Vermijd afleidingsmanoeuvres, bespreek de gevoelige issues en geef toe als je het ook niet weet.”, “Wees consistent in je activiteiten. Het komt voor dat de ene afdeling klanten tot bepaald gedrag aanzet, terwijl de andere afdeling hetzelfde gedrag juist afremt.”

Deze tijd vraagt om sensitiviteit, responsiviteit en resiprociteit (wederkerigheid): meer dialoog
Kies je voor een ander, dan krijg je het voordeel van de twijfel bij een incident.

De bijeenkomst vond plaats Op Hodenpijl in Schipluiden, een biologisch vegetarisch restaurant met een eigen moestuin, kas en bijenpopulatie.
Fotoreportage