Over de DSGC


De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt geleid door de CEO’s van acht Nederlandse multinationals. Zij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen en innovaties op gebieden als energievoorziening, grondstofgebruik en voedselsystemen Nederland een nieuw toekomstperspectief kunnen bieden. Een perspectief van duurzame welvaart en kansen voor iedereen. Wij willen deze transities in Nederland versnellen en ook internationaal aanjagen door de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen. Want daar zijn ondernemers goed in. Samen met anderen. Onze strategie is shape, share and stimulate:

Shape

De multinationals ontwikkelen zelf duurzame bedrijfsmodellen en ondernemen actie om de omslag in hun eigen sector, productieketens en bedrijf vorm te geven. Zoals de omslag naar duurzame energiebronnen en een circulaire economie. 

Share

Via publicaties en bijeenkomsten wil de coalitie voorbeelden en ervaringen delen, duurzaam leiderschap verder aanmoedigen en de dialoog over complexe noodzakelijke transities stimuleren. Nationaal en internationaal.

Stimulate

De coalitie jaagt het debat aan en doet concrete beleidsaanbevelingen ‘that will move the boundaries’ om de transitie naar een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving in ons land te versnellen.

Why DSGC?De DSGC CEO's onderstrepen allemaal het belang van samenwerken in coalities zoals de DSGC. Het gaat erom elkaar te versterken waar het kan en de Nederlandse innovatiekracht te bundelen en (internationaal) op te schalen.

AkzoNobel
DSM
Friesland Campina
Heineken
KLM
Philips
Shell
Unilever

Oprichting en organisatieDe CEO’s van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell and Unilever hebben de DSGC begin 2012 gelanceerd, tijdens het World Economic Forum in Davos.

De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter). EY heeft tot eind 2015 de coalitie gefaciliteerd. Sinds de oprichting kent de coalitie een Working Group of Liaison officers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het initiëren en uitvoeren van de activiteiten. De coalitie wordt gesteund door VNO-NCW.