De ‘Donut Economie’ geeft een nuttig denkkader

De ‘Donut Economie’ van Kate Raworth geeft ons een heel nuttig denkkader. De SDGs vormen een belangrijk onderdeel van dit denkkader. Op 9 januari nam DSGC voorzitter Jan Peter Balkenende deel aan een debat rondom ‘de Donut Economie’ met auteur Kate Raworth en Algemeen Dagblad’s Chef Economie Sandra Phlippen.

Ons huidige economische denkkader met een focus op groei van het Bruto National Product, de lineaire economie en de rationele mens, is niet voldoende geschikt om de uitdagingen aan te gaan waar we wereldwijd voor staan. In haar boek ‘De Donut Economie’, presenteert Raworth een alternatief model voor een duurzame wereldwijde economie: een Donut. De Donut is een metafoor voor een buitenste ring die ons ecologisch plafond weergeeft en een binnenste ring als onze sociale ondergrens. Hiertussen zit het gedeelte waar we binnen moeten blijven om aan ieders behoefte te voldoen, binnen de grenzen van de planeet.

Balkenende omarmt de ideeёn naar voren gebracht in het boek. De Donut laat de nieuwe rol van bedrijven zien in de transitie naar een duurzame samenleving en het heeft een sterke connectie met de Duurzaamheidsdoelen (SDGs). Hij daagde Raworth echter uit op het concept van groei. Volgens Raworth moeten we af van de wil om altijd te blijven groeien. Balkenende argumenteerde dat er wel groei kan zijn, want

Het is menselijk om te willen groeien – om altijd te blijven leren en ontwikkelen.”

Hij pleitte daarom voor groei als uitkomst van waarden, niet als doel op zich. Op deze manier kan groei plaatsvinden op een circulaire manier. Dit is ook waar DSGC leden aan werken bij de integratie van duurzaamheid in bedrijfsmodellen, bestuur en leiderschap.  

 “Het gaat om de organisatie van waarden in een economie”  Balkenende

De Donut geeft ons een heel nuttig denkkader. De cruciale taak is nu om de juiste tools, modellen en beleid verder te ontwikkelen om in het veilige middengedeelte van de Donut te komen. De DSGC draagt hier met haar werk op duurzame business modellen graag aan bij.

Voor meer informatie over Kate Raworth (@KateRaworth), klik hier. Voor meer informatie over het debat en De Dépendance Rotterdam, klik hier.