Welvaart, de brede podcast

We leven in een wereld vol geopolitieke spanningen en fragmentatie. De wereld valt uit elkaar. Europa kan een grote verbindende rol spelen als zij de 17 sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties verbindt aan haar visie op de markteconomie. Daarop kun je de toekomst van Europa bouwen. Dan kan Europa ook invloed uitoefenen op het type economie dat je in de wereld wilt hebben.  

Dat zegt Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC en emeritus-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in de dertiende ESB-podcast over brede welvaart.
De andere studiogast is Karen Maas, hoogleraar accounting en sustainability aan de Open Universiteit en academisch directeur bij het Impact Centre Erasmus.

Luister hier de podcast.

Balkenende en professor Govert Buijs (VU) hebben een visie op Europa en de economie opgetekend in het onlangs verschenen boek ‘Capitalism Reconnected’. Het boek draagt de ondertitel ‘Toward Sustaibable, Inslusive and Innovative Market Economy in Europa’ en is gebaseerd op talloze gesprekken met experts, vooral jonge economen.

“In Nederland hebben we een langetermijnstrategie nodig”, vervolgt Balkenende in de podcast. Dat kan als je de SDG’s centraal stelt in het beleid. Maak daarvoor de premier of de minister van Financiën verantwoordelijk. Zij kunnen dan als katalysator optreden en bijvoorbeeld VNO-NCW aanspreken op hun Brede Welvaartsplannen, maar ook universiteiten of gemeenten. We hebben zo’n gemeenschappelijk perspectief nodig, geen afzonderlijke issues."