Nieuws

Jaar

Versnellen naar een circulaire economie

In de DSGC-podcast ‘Versnellen naar een circulaire economie’ vertellen vier studiogasten hoe dat haalbaar is: Lotte Holvast (PACE), Erica Ording (FrieslandCampina), Martine Roza (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Peter Balkenende (DSGC).

Week van de Circulaire Economie 2023: Transition Time!

De DSGC wil bijdragen aan het behalen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Om de SDG's te halen, is een van de doelstellingen van de DSGC het versnellen van de transitie naar een circulaire economie voor kunststoffen. In de publicatie 'Transition time! A circular economy for plastics' belicht de coalitie de uitdagingen van plastic, deelt innovatieve cases en doet concrete aanbevelingen om actie te stimuleren. Graag delen we cases en aanbevelingen uit het rapport, om anderen te inspireren Transition Time!

DSGC-podcast ‘Accessibility’: Er valt nog een wereld te winnen

In de tweede DSGC-podcast over de mate waarin bedrijven toegankelijk zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, geven deskundigen van ING Bank, Accenture, Breedweer en Defensie hun visie op het gewenste bedrijfsbeleid. Het gaat niet alleen over brede deuren of speciale steunen in de wc, maar vooral over hoe leidinggevenden en collega’s met beperkingen van anderen omgaan.

Eerste DSGC-podcast: Grootschalige samenwerking bij ontwikkeling waterstof

Ontwikkelingsdoelen 7 Schone energie en 13 Klimaatactie staan centraal in de eerste DSGC-podcast onder leiding van Glenn van der Burg. Voorafgaande aan elke podcast vindt een Expertsessie plaats met deskundige medewerkers van de DSGC-bedrijven over samenwerking, belemmeringen en kansen. In deze podcast vertellen Brekelmans en Castelein over hun uitdaging: het bij elkaar brengen van de korte en langetermijnbelangen van alle stakeholders.

Kennissessie Innovatie & Technologie: bouw een kathedraal!

Dit jaar heeft de eerste kennissessie het thema Innovatie & Technologie. Lees verder voor enkele opmerkelijke bevindingen en ideeën.

CEO's delen kennis over strategische allianties

Zonder strategische allianties tussen bedrijven in de waardeketens en tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen kunnen we de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties niet realiseren. “We liggen niet op schema, er moet echt wat veranderen”, aldus Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC, op 13 juni. Ruim veertig CEO’s van grote Nederlandse bedrijven waren op uitnodiging van de DSGC en VNO-NCW bijeen in de Malietoren om hun ervaringen te delen.

Haal de buitenwereld binnen!

‘Spreek met de voice of reason', adviseert Paul Stamsnijder, directeur-eigenaar van de Reputatiegroep, CEO’s van bedrijven. Hij gaf op 7 juni een communicatiecollege aan de liaisons en communicatiemanagers van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC).

SDG's bieden perspectief in angstige tijd

Op 13 mei leidde Jan Peter Balkenende als DSGC-voorzitter een parallelsessie over de SDG’s, waaraan circa dertig gasten deelnamen. De discussie leidde tot onderstaande gemeenschappelijke bevindingen. Een aantal deelnemers hebben hieraan nog een persoonlijke noot toegevoegd.

Grotere bijdrage bedrijfsleven aan SDG's nodig

Nederland is op veel onderdelen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) op de goede weg, maar er zal de komende jaren een tandje bij moeten om onze doelstellingen te halen. Bedrijven spelen een belangrijke rol om deze versnelling verder vorm te geven. Dit blijkt uit de jaarlijkse SDG-rapportage (overheid i.s.m. maatschappelijke partners) en de Monitor Brede Welvaart & SDG’s (CBS).

DSGC dringt bij Ursula von der Leyden aan op uitvoering EU-klimaatbeleid

Voorafgaand aan de publicatie van het REPowerEU Plan schreven meer dan 140 CEO's en bedrijfsleiders een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, om hun steun te betuigen aan structurele en rechtvaardige oplossingen die de groene transitie kunnen bewerkstelligen.