Nieuws

Jaar

DSGC CEO's nemen deel aan 'De achterkant van het Gelijk'

In het programma ‘De achterkant van het gelijk’, krijgen CEO’s van het Nederlandse bedrijfsleven verschillende dilemma's voorgelegd. In de eerste aflevering deden Marjan van Loon (Shell), Hanneke Faber (Unilever), Dimitri de Vreeze (DSM) en Hein Schumacher (FrieslandCampina) mee.

Time to Act: PACE lanceert haar Circular Economy Action Agendas

‘Game changing innovations and policies are urgently needed to turn the tide, which can be realised through a joint approach from business, governments, knowledge institutes and civil society’, aldus DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende in de op 4 februari gelanceerde PACE Circular Economy Action Agendas. 

Bijeenkomst CEO’s Dutch Sustainable Growth Coalition en het Nederlandse kabinet

Hoe kunnen overheid en bedrijfsleven Nederland ‘future proof' maken? Hoe leggen we verbindingen tussen de coronaherstelmaatregelen en het verduurzamen van Nederland en Europa? Hoe komen we tot een integrale aanpak om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030 te realiseren? Over deze vragen werd op 13 januari gesproken tijdens de jaarlijkse ontmoeting met het kabinet. Het was de vijfde keer dat de CEO’s van de Dutch Sustainable Growth Coalition in gesprek gingen met de premier en ministers. Zeven van de acht CEO’s namen online deel. Ook Frans Timmermans, Vice-Voorzitter Europese Commissie & Executive Vice-President EU Green deal, en Diederik Samson, Head of Cabinet Europese Comissie waren aanwezig.

'Transition Time! A Circular Economy for Plastics' in praktijk

De DSGC wil bijdragen aan het behalen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Om de SDG's te halen, is een van de doelstellingen van de DSGC het versnellen van de transitie naar een circulaire economie voor kunststoffen. In de publicatie 'Transition time! A circular economy for plastics' belicht de coalitie de uitdagingen van plastic, deelt innovatieve cases en doet concrete aanbevelingen om actie te stimuleren. Graag delen we cases en aanbevelingen uit het rapport, om anderen te inspireren Transition Time!

Hans de Boer onverwacht overleden

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van Hans de Boer. Hans was van 2014 tot vorig jaar voorzitter van VNO-NCW en in die hoedanigheid was hij in deze jaren een zeer actieve speler binnen DSGC.

Transition Time! A Circular Economy for Plastics

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil de transitie naar een circulaire economie voor plastic versnellen. Een integrale aanpak gericht op baanbrekende innovatie en samenwerking is nú noodzakelijk. Primair vanwege het milieu, tegelijkertijd biedt de transitie economische kansen voor de gehele waardeketen. In de publicatie ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ geeft de coalitie inzicht in de plastic uitdagingen, deelt ze innovatieve cases en geeft ze specifieke aanbevelingen om gezamenlijke actie te stimuleren. 

Voorzitter Balkenende trapt eerste aflevering online serie The New Insiders af

Hoe kun je als bedrijf sturen op een interne transformatie naar een purpose-driven organisatie? Dat was de centrale vraag in de eerste aflevering van de nieuwe digitale serie The New Insiders, waar DSGC- DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende op 12 november jl. te gast was.

Het nieuwe normaal: bedrijven moeten met alle stakeholders overgaan tot concrete acties voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Vandaag is de SDG Action Day. Nederland en de 192 andere lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben nog 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. Tien jaar om een reeks van complexe, wereldwijde uitdagingen op te lossen. Om een gezonde planeet te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties en duurzame groei te realiseren voor iedereen. We moeten daarom in de versnelling. Uit recent onderzoek van de Dutch Sustainable Growth Coalition en het Global Compact Netwerk Nederland blijkt dat niet alleen overheden, maar juist ook bedrijven hier een significante rol in kunnen, moeten én willen spelen. Bedrijven die purpose driven zijn en hun stakeholders inclusief betrekken bij hun business.

De DSGC-bedrijven ondernemen concrete acties voor de SDG’s

Bedrijven moeten hun strategische doelen in lijn brengen met de maatschappelijke gevolgen en niet alleen met de economische resultaten van de onderneming. In een onderzoek – uitgevoerd door Accenture in opdracht van de DSGC – laten AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever zien hoe dit kan. Zij willen een inspirator zijn voor kleinere bedrijven en hun kennis delen.

Voorzitter Balkenende te gast in talkshow over duurzame kansen in Europa

In de talkshow Groene Groeiers gaat presentator Glenn van der Burg met verschillende studiogasten op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam én rendabel zijn. In de eerste uitzending waren Jan Peter Balkenende (voorzitter van DSGC), Yousef Yousef, (voorzitter van Groene Groeiers) en Saskia Kapinga (vice president external relations bij Shell) te gast. Zij gingen in gesprek over de kansen van duurzaamheid.