Nieuws

Jaar

Hans de Boer onverwacht overleden

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van Hans de Boer. Hans was van 2014 tot vorig jaar voorzitter van VNO-NCW en in die hoedanigheid was hij in deze jaren een zeer actieve speler binnen DSGC.

Transition Time! A Circular Economy for Plastics

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil de transitie naar een circulaire economie voor plastic versnellen. Een integrale aanpak gericht op baanbrekende innovatie en samenwerking is nú noodzakelijk. Primair vanwege het milieu, tegelijkertijd biedt de transitie economische kansen voor de gehele waardeketen. In de publicatie ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ geeft de coalitie inzicht in de plastic uitdagingen, deelt ze innovatieve cases en geeft ze specifieke aanbevelingen om gezamenlijke actie te stimuleren. 

Voorzitter Balkenende trapt eerste aflevering online serie The New Insiders af

Hoe kun je als bedrijf sturen op een interne transformatie naar een purpose-driven organisatie? Dat was de centrale vraag in de eerste aflevering van de nieuwe digitale serie The New Insiders, waar DSGC- DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende op 12 november jl. te gast was.

Het nieuwe normaal: bedrijven moeten met alle stakeholders overgaan tot concrete acties voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Vandaag is de SDG Action Day. Nederland en de 192 andere lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben nog 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. Tien jaar om een reeks van complexe, wereldwijde uitdagingen op te lossen. Om een gezonde planeet te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties en duurzame groei te realiseren voor iedereen. We moeten daarom in de versnelling. Uit recent onderzoek van de Dutch Sustainable Growth Coalition en het Global Compact Netwerk Nederland blijkt dat niet alleen overheden, maar juist ook bedrijven hier een significante rol in kunnen, moeten én willen spelen. Bedrijven die purpose driven zijn en hun stakeholders inclusief betrekken bij hun business.

De DSGC-bedrijven ondernemen concrete acties voor de SDG’s

Bedrijven moeten hun strategische doelen in lijn brengen met de maatschappelijke gevolgen en niet alleen met de economische resultaten van de onderneming. In een onderzoek – uitgevoerd door Accenture in opdracht van de DSGC – laten AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever zien hoe dit kan. Zij willen een inspirator zijn voor kleinere bedrijven en hun kennis delen.

Voorzitter Balkenende te gast in talkshow over duurzame kansen in Europa

In de talkshow Groene Groeiers gaat presentator Glenn van der Burg met verschillende studiogasten op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam én rendabel zijn. In de eerste uitzending waren Jan Peter Balkenende (voorzitter van DSGC), Yousef Yousef, (voorzitter van Groene Groeiers) en Saskia Kapinga (vice president external relations bij Shell) te gast. Zij gingen in gesprek over de kansen van duurzaamheid.

Aantal bedrijven dat pleit voor EU Green Deal als hoeksteen van COVID 19-herstel blijft groeien

Steeds meer bedrijven steunen de oproep van afgelopen vrijdag voor duurzaam herstel. Inmiddels hebben bijna 300 bedrijven de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery getekend, waarin zij pleiten om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Vanwege de positieve reacties is de periode om te tekenen verlengd tot 5 september. De ondertekenaars variëren van grote tot kleine bedrijven en vertegenwoordigen verschillende bedrijfstakken.

Nederlands bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid

Ruim 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

19 juni, 9.15 uur, Nieuwspoort: overhandiging Green Recovery Statement aan minister Kaag

Bijna 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wordt de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

Een nieuw hoofdstuk in de duurzame handel met Afrika

Jan Peter Balkenende heeft als voorzitter van de DSGC, samen met andere CEO’s uit het Nederlandse bedrijfsleven, een brief getekend waarin gepleit wordt voor een nieuw hoofdstuk in de duurzame handel met Afrika.