Actie nodig voor klimaatverandering

Vandaag, 7 februari 2019, demonstreren Nederlandse studenten voor Climate Action, een Sustainable Development Goal die warme steunt krijgt van DSGC. Klimaatverandering speelt wereldwijd en actie is nodig op zowel mondiaal, nationaal als subnationaal niveau.

CEO’s moeten de klimaatactie binnen hun eigen werkvelden en waardeketens versnellen en moeten daarnaast transparant rapporteren over de vooruitgang die zij boeken bij het terugdringen van schadelijke emissies. Daarom is een groot deel van CEO’s van multinationals die zijn aangesloten bij DSGC betrokken bij internationale en nationale platforms, zoals CLPC en WEF Climate Leaders Group.

CEO’s moeten de klimaatactie binnen hun eigen sectoren en waardeketens versnellen en daarnaast transparant rapporteren over de vooruitgang die is geboekt bij het terugdringen van schadelijke emissies.

Daarom zijn veel CEO's van DSGC betrokken bij internationale en nationale platforms, zoals CLPC en WEF Climate Leaders Group.

Bedrijven die zijn aangesloten bij DSGC hebben zich gecommitteerd aan het implementeren van de volgende interne klimaatmaatregelen de komende jaren:

1. Bedrijfsbrede science-based target setting (SBT);
2. Transparant rapporteren over klimaatrisico’s, zoals opgesteld door de Task Force Climate-Related Financial Disclosures;
3. CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 en 2050;
4. Implementatie van een referentieprijs van koolstof.

Nederland neemt vrijwillig deel aan de Carbon Offset and Reduction Scheme (CORSIA) voor internationale luchtvaartmaatschappijen, waarbij KLM een rol als expertgroep heeft.

DSGC steunt het Nederlandse kabinet in het blijven oproepen voor een hogere CO2-reductiedoelstelling (55% in 2030 – EU breed). Daarnaast moedigt DSGC het Nederlandse kabinet aan om een leidende positie in te blijven nemen in de internationale belangenbehartiging, op onderwerpen zoals een internationaal effectief koolstofprijsmechanisme.

DSGC ondersteunt het Nederlandse kabinet om door te gaan met de oproep voor een hogere CO2-reductiedoelstelling (55% 2030 - EU-breed) en om leiderschap te tonen in internationale advocatuur over een reeks onderwerpen, zoals een internationaal effectief koolstofprijsmechanisme.