Over de DSGC


De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt geleid door de CEO’s van acht Nederlandse multinationals. De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.

Zij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen en innovaties op gebieden als energievoorziening, grondstofgebruik en voedselsystemen Nederland een nieuw toekomstperspectief kunnen bieden. Een perspectief van duurzame welvaart en kansen voor iedereen.

Zij willen deze transities in Nederland versnellen en ook internationaal aanjagen door de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen en daarmee bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Want daar zijn ondernemers goed in. Samen met anderen. De DSGC hanteert hierin de Scale - Share - Shape strategie:

Scale

De multinationals ontwikkelen zelf duurzame bedrijfsmodellen en ondernemen actie om de omslag in hun eigen sector, productieketens en bedrijf vorm te geven en op te schalen. Bijvoorbeeld de omslag naar duurzame energiebronnen en een circulaire economie. 

Share

De DSGC wil kennis, voorbeelden en ervaringen delen om zo duurzaam leiderschap verder aan te moedigen. Via online communicatie, publicaties en het organiseren van bijeenkomsten wil de DSGC de dialoog over complexe noodzakelijke transities stimuleren onder het bredere bedrijfsleven, young professionals en andere belanghebbenden. In Nederland en internationaal.

Shape

De coalitie jaagt het maatschappelijke debat aan en doet concrete aanbevelingen richting beleidsmakers om hen te inspireren de juiste condities te creёren voor een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving in Nederland.

Waarom DSGC?AkzoNobel
DSM
FrieslandCampina
Heineken
KLM
Philips
Shell
Unilever

De CEO’s van de 8 DSGC multinationals ontdekten in 2012 een gemeenschappelijke drive. Zij willen hun leiderschap inzetten voor de ontwikkeling naar een toekomstbestendige wereld. De kennis en kunde van hun bedrijven zijn stuk voor stuk toonaangevend in de wereld. Met hun grote schare aan gekwalificeerde werknemers, hun aanwezigheid in bijna alle landen van de wereld en hun financiёle reserves kunnen zij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame, circulaire en inclusieve wereld.

Door samen te werken in een coalitie, zo vinden de 8 CEO’s, kunnen zij elkaar hierin versterken en de Nederlandse innovatiekracht bundelen. Zij willen als koplopersgroep een voorbeeld zijn voor andere ondernemers en stakeholders en met hen samenwerken aan een duurzame samenleving.

Oprichting en organisatieDe CEO’s van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell and Unilever hebben de DSGC begin 2012 gelanceerd, tijdens het World Economic Forum in Davos.