Over de DSGC

De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt gevormd door acht Nederlandse internationaal opererende bedrijven. De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.

De DSGC wil de ontwikkeling en implementatie van duurzame business modellen versnellen en zo haar bijdrage aan de realisatie van de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s)  van de Verenigde Naties vergroten. Dat laatst doet zij door partnerschappen aan te gaan (SDG 17).

 

Initiate - Activate - Advocate strategie

INITIATE

Bedrijven die lid zijn van de DSGC pleiten voor bedrijfsmodellen voor duurzame groei en zetten zich in om ESG-prestaties te stimuleren.

DSGC-leden blijven hun bedrijfsstrategieën optimaliseren voor bedrijfsmodellen voor duurzame groei, stellen ambitieuze ESG-doelstellingen vast en rapporteren jaarlijks over de voortgang.

DSGC-leden versnellen best practices en inspireren DSGC-medewerkers om te handelen, door peer-to-peer engagementsessies te organiseren.

ACTIVATE

De DSGC bevordert een versnelde implementatie van de SDG's en werkt samen met andere (toekomstige) bedrijfsleiders om 'de naald te verplaatsen'.

DSGC-leden betrekken relevante belanghebbenden om samenwerking op gang te brengen en wederzijds leren mogelijk te maken, om de belangrijkste knelpunten in de duurzaamheidstransitie te overwinnen.

DSGC-leden spelen een katalyserende rol in hun respectieve sectoren, om te zorgen voor duurzame integratie van duurzaamheid en inspiratie voor de transitie naar duurzaam groei.

ADVOCATE

De DSGC creëert de juiste voorwaarden voor het opschalen van innovaties die duurzame groei bevorderen, door vorm te geven aan regelgeving en andere beleidsinstrumenten.

DSGC-leden communiceren beleidsprioriteiten en geven vorm aan regelgeving en andere instrumenten om voorwaarden te scheppen voor duurzame groei, bijvoorbeeld via publicaties op het gebied van opinieleiderschap en pleitbezorgingsverklaringen te initiëren.

 DSGC-leden werken actief samen met beleidsmakers, door middel van bilaterale bijeenkomsten met nationale en Europese beleidsmakers en een jaarlijkse bijeenkomst met het Nederlandse kabinet.

Waarom DSGC?

De ceo’s van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell and Unilever hebben de DSGC begin 2012 gelanceerd, tijdens het World Economic Forum in Davos. De kennis en kunde van hun bedrijven zijn stuk voor stuk toonaangevend in de wereld. Met hun grote schare aan gekwalificeerde werknemers, hun aanwezigheid in bijna alle landen van de wereld en hun financiële reserves kunnen zij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame, circulaire en inclusieve wereld.

Oprichting en organisatie

De CEO’s van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell and Unilever hebben de DSGC begin 2012 gelanceerd, tijdens het World Economic Forum in Davos.