Over de DSGC

De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt gevormd door acht Nederlandse internationaal opererende bedrijven. De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.

De DSGC wil de ontwikkeling en implementatie van duurzame business modellen versnellen en zo haar bijdrage aan de realisatie van de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s)  van de Verenigde Naties vergroten. Dat laatst doet zij door partnerschappen aan te gaan (SDG 17).

Waarom DSGC?

De ceo’s van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell and Unilever hebben de DSGC begin 2012 gelanceerd, tijdens het World Economic Forum in Davos. De kennis en kunde van hun bedrijven zijn stuk voor stuk toonaangevend in de wereld. Met hun grote schare aan gekwalificeerde werknemers, hun aanwezigheid in bijna alle landen van de wereld en hun financiële reserves kunnen zij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame, circulaire en inclusieve wereld.

Strategie 

De Verenigde Naties hebben het jaar 2030 als streefdatum gekozen. Dit betekent dat al over zeven jaar de SDG’s gerealiseerd moeten zijn. De DSGC-coalitie is ervan overtuigd dat publiek-private samenwerking hiervoor de beste strategie is. SDG 17, partnerschappen, is voor de DSGC dan ook een belangrijk doel. De DSGC wil aansluiten op bestaande duurzame ecosystemen. Waar mogelijk stimuleren we samenwerking tussen mensen over allerlei grenzen heen vanuit bestaande initiatieven, programma’s en projecten. Want er is al heel veel goeds in gang gezet.

Verdiepingssessies

Sinds 2022 organiseert de DSGC op thema verdiepingssessies met experts van de aangesloten bedrijven en van de Nederlandse overheid, met name ministeries. Tijdens deze sessies stimuleert de DSGC een openhartig dialoog tussen de private en publieke sector, bijvoorbeeld over scope-3 ketenemissies, het meten van circulariteit of inclusieve toeleveringsketens.