Over de DSGC

De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt gevormd door acht van origine Nederlandse, internationaal opererende bedrijven. De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.

De DSGC wil de ontwikkeling en implementatie van duurzame business modellen versnellen en zo haar bijdrage aan de realisatie van de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s)  van de Verenigde Naties vergroten. 
De SDG’s omvatten de enorme uitdagingen waarvoor de wereld staat. De klimaatverandering, uitputting van de aarde en bevolkingsgroei bedreigen het voortbestaan van de mensheid. Systeemveranderingen zijn nodig om een goed leven voor volgende generaties veilig te stellen. De leden van de DSGC investeren in die veranderingen. Dit waarborgt ook de continuïteit van hun bedrijf op de lange termijn. De leden van de DSGC zijn sociaal verantwoordelijk, opereren inclusief, streven naar verantwoordelijke productie en consumptie en een klimaatneutrale bedrijfsvoering in de hele keten.

De SDG’s zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties. Bijna alle landen van de wereld (193 van de 196) hebben hun commitment aan deze doelen gegeven. De doelen hangen met elkaar samen. Daarom heeft de DSGC alle doelen omarmd. Daarnaast heeft de coalitie thema’s uitgekozen waarin zij extra wil investeren:   
1.  Klimaatactie (SDG 13) en betaalbare en duurzame energie (SDG 7)
2.  Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
3.  Gendergelijkheid en ongelijkheid verminderen (SDG 5 en SDG 10)