Over de DSGC

De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt geleid door de CEO’s van acht Nederlandse internationaal opererende bedrijven. De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.

Zij zijn overtuigd van de kansen die de SDGs bieden en hoe deze Nederland een nieuwe kijk op de toekomst kunnen bieden: die van duurzame welvaart en kansen voor iedereen.

Door middel van tastbare acties, het vorm geven van het politieke landschap en het delen van kennis onderling en het bredere bedrijfsleven, dragen ze als coalitie bij aan de SDG's van de VN.

De DSGC heeft als doel om bedrijfsmodellen voor duurzame groei proactief te stimuleren langs drie actielijnen: Initiate – activate – advocate.

 

Initiate - Activate - Advocate strategie

INITIATE

Bedrijven die lid zijn van de DSGC pleiten voor bedrijfsmodellen voor duurzame groei en zetten zich in om ESG-prestaties te stimuleren.

DSGC-leden blijven hun bedrijfsstrategieën optimaliseren voor bedrijfsmodellen voor duurzame groei, stellen ambitieuze ESG-doelstellingen vast en rapporteren jaarlijks over de voortgang.

DSGC-leden versnellen best practices en inspireren DSGC-medewerkers om te handelen, door peer-to-peer engagementsessies te organiseren.

ACTIVATE

De DSGC bevordert een versnelde implementatie van de SDG's en werkt samen met andere (toekomstige) bedrijfsleiders om 'de naald te verplaatsen'.

DSGC-leden betrekken relevante belanghebbenden om samenwerking op gang te brengen en wederzijds leren mogelijk te maken, om de belangrijkste knelpunten in de duurzaamheidstransitie te overwinnen.

DSGC-leden spelen een katalyserende rol in hun respectieve sectoren, om te zorgen voor duurzame integratie van duurzaamheid en inspiratie voor de transitie naar duurzaam groei.

ADVOCATE

De DSGC creëert de juiste voorwaarden voor het opschalen van innovaties die duurzame groei bevorderen, door vorm te geven aan regelgeving en andere beleidsinstrumenten.

DSGC-leden communiceren beleidsprioriteiten en geven vorm aan regelgeving en andere instrumenten om voorwaarden te scheppen voor duurzame groei, bijvoorbeeld via publicaties op het gebied van opinieleiderschap en pleitbezorgingsverklaringen te initiëren.

 DSGC-leden werken actief samen met beleidsmakers, door middel van bilaterale bijeenkomsten met nationale en Europese beleidsmakers en een jaarlijkse bijeenkomst met het Nederlandse kabinet.

Waarom DSGC?

De CEO’s van de 8 DSGC bedrijven ontdekten in 2012 een gemeenschappelijke drive. Zij willen hun leiderschap inzetten voor de ontwikkeling naar een toekomstbestendige wereld. De kennis en kunde van hun bedrijven zijn stuk voor stuk toonaangevend in de wereld. Met hun grote schare aan gekwalificeerde werknemers, hun aanwezigheid in bijna alle landen van de wereld en hun financiёle reserves kunnen zij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame, circulaire en inclusieve wereld.

 

Door samen te werken in een coalitie, zo vinden de 8 CEO’s, kunnen zij elkaar hierin versterken en de Nederlandse innovatiekracht bundelen. Zij willen als koplopersgroep een voorbeeld zijn voor andere ondernemers en stakeholders en met hen samenwerken aan een duurzame samenleving.

Oprichting en organisatie

De CEO’s van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell and Unilever hebben de DSGC begin 2012 gelanceerd, tijdens het World Economic Forum in Davos.