Mondiaal bedrijfsleven roept op tot actie

'Overheden moeten gedurfde acties ondernemen als het gaat om het klimaatvraagstuk.' DSGC steunt deze oproep van meer dan veertig ceo's van multinationals wereldwijd vandaag in een paginagrote advertentie in de Financial Times. In december is de VN-klimaattop in Parijs. Daar moeten regeringsleiders de concrete stappen zetten naar een koolstofarme economie.

Op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, in december dit jaar in Parijs, zal worden onderhandeld over een nieuw internationaal klimaatakkoord. Dat moet er toe leiden dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde niet meer dan twee graden Celsius bedraagt. 
In een open brief vragen de 43 ceo's van multinationals wereldwijd om urgentie voor het klimaatvraagstuk bij overheden. Zij bepleiten maatregelen die moeten leiden tot een koolstofarme economie. 'Een ambitieus klimaatakkoord in Parijs is de sleutel tot het versnellen van deze overgang. Deze kans mag niet worden gemist', schrijven zij.

Multinationals ook zelf aan de slag
Zelf zeggen de 43 ceo's toe om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de milieuvoetafdruk te verkleinen. Ook willen ze het energiegebruik verlagen in het eigen bedrijf, als ook via samenwerking met andere bedrijven in de ketens waarin ze opereren. 
Verder bepleiten zij een mondiale reductie van de uitstoot van CO2 en broeikasgassen op mondiale schaal. De topondernemers zien een mondiale koolstofprijs als belangrijke simulator voor koolstofarme investeringen. 

'Uitstel van maatregelen geen optie'
Belangrijk in de visie van de ceo’s is dat een snelle transitie naar een koolstofarme economie goed is voor economische groei en werkgelegenheid en daarom omarmd moet worden. 'Uitstel van maatregelen is geen optie. Het zal echter veel geld kosten en schade toebrengen aan de groeivooruitzichten in de komende jaren.' Desondanks roepen de ceo-klimaatleiders regeringsleiders en beleidsmakers op tot overeenstemming te komen over algemene maatregelen, consistent te zijn in beleidsvorming en behulpzaamheid als het gaat om innovatiekaders te ontwikkelen.

43 ambassadeurs 'climate action'
De 43 bestuursvoorzitters werpen zich op als ambassadeurs voor 'climate action'. Onder hen ook Nederlandse ceo's en/of Nederlandse multinationals. Ton Büchner (AkzoNobel), Ralph Hamers (ING Group), Eric Rondolat (Philips Lighting), Feike Sijbesma (Royal DSM), Frans van Houten (Royal Philips) en Paul Polman (Unilever).