Aantal bedrijven dat pleit voor EU Green Deal als hoeksteen van COVID 19-herstel blijft groeien

Steeds meer bedrijven steunen de oproep van afgelopen vrijdag voor duurzaam herstel. Inmiddels hebben bijna 300 bedrijven de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery getekend, waarin zij pleiten om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Vanwege de positieve reacties is de periode om te tekenen verlengd tot 5 september. De ondertekenaars variëren van grote tot kleine bedrijven en vertegenwoordigen verschillende bedrijfstakken.

Op 25 juni debatteert de Tweede Kamer over de Green Deal, het plan van de Europese Commissie om de transities op het gebied van energie, biodiversiteit en circulaire economie te realiseren. In de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery spreekt het Nederlandse bedrijfsleven zich uit voor de Europese Green Deal, die kan leiden tot een sterker en beter herstel van onze economie en maatschappij. Het bedrijfsleven wil samen met de Europese en Nederlandse overheid investeren in een schonere en inclusievere economie, en vragen de Nederlandse overheid samen te werken met de andere landen om de EU Green Deal te verankeren in de COVID-19 herstelpakketten. Daarbij is het belangrijk de Nederlandse klimaatdoelstellingen te blijven afstemmen met de Europese klimaatdoelen voor 2030 en 2050. En het midden- en kleinbedrijf moet in staat gesteld worden optimaal aan de duurzaamheidstransities bij te dragen.

Achtergrond
Op vrijdag 19 juni is de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery overhandigd door Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) aan minister Kaag. De verklaring is op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. (Statement.) (NL vertaling.)

“In deze tijd is het noodzakelijk het herstel te koppelen aan de Green Deal in Europa en het Klimaatakkoord in Nederland”, aldus Jan Peter Balkenende. “De 17 Sustainable Development Goals van de United Nations zijn een uitstekend richtsnoer voor de keuzes bij de herstelinvesteringen.” 

Op de website van de DSGC staan ruim 50 citaten van CEO’s, zoals Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Pieter Elbers (KLM) en Peer Swinkels (Royal Swinkels Family Brewers), waarin zij uitleggen waarom deze verklaring voor hen belangrijk is. (Citaten.)

Vind de totale lijst van ondertekenaars hier.

Teken ook
Ondertekenen is mogelijk tot 5 september 2020. Als u het Green Recovery Statement wilt steunen, vragen wij u onderstaande informatie op te sturen naar GreenRecovery@dsgc.nl.

1.       Volledige naam van het bedrijf dat deze verklaring ondertekent. Geef de volledige naam van uw bedrijf op, zoals deze op de lijst met ondertekenaars moet worden weergegeven. Indien van toepassing, geef aan of bijvoorbeeld alleen de Nederlandse vestiging van uw bedrijf de verklaring ondertekent.

2.       Logo van het bedrijf. Bij voorkeur in .EPS of .AI bestandsformaat. Geef bij gebruik van andere bestandsindelingen het logo op met een minimale bestandsgrootte van 400 kb (JPEG).

3.       Aanspreekpunt. Geef aan bij wie het Dutch Sustainable Growth Coalition office terecht kan met eventuele vragen. 

Mail bij vragen naar GreenRecovery@dsgc.nl.