Maritieme brandstof-pilot geslaagd

Het containerschip van Maersk is na een reis van drie maanden zonder problemen teruggekeerd in de Rotterdamse haven. Het schip heeft de route Rotterdam – Shanghai - Rotterdam grotendeels afgelegd op een biobrandstofmengsel.

Overtuigd van de urgentie om actie te ondernemen tegen klimaatverandering, is een groep Nederlandse multinationals - FrieslandCampina, Heineken, Philips, DSM, Shell en Unilever,  allen lid van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) - in samenwerking met AP Møller – Maersk in maart 2019 een biobrandstof-pilot gestart. Het containerschip Mette Maersk heeft gevaren op een brandstofmengsel waarin 20 procent biobrandstof uit gebruikt frituurvet was opgenomen. Het is de eerste keer dat zo’n hoog percentage duurzame biobrandstof op deze schaal voor een zeeschip is ingezet.  

Naast het varen op een mengsel met 20 procent biobrandstof, heeft Mette Maersk ook een mengsel met 7 procent biobrandstof gebruikt. In totaal leidde dit tot een reductie van de uitstoot met 1500 ton CO2 en 20 ton zwavel. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 200 huishoudens of 12 miljoen autokilometers (300 keer rond de wereld). Shell leverde de nieuwe brandstof, waarvoor het de nodige research in zijn lab heeft gedaan.

De pilot is een succes, vinden Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC en Søren Toft, Chief Operating Officer A.P. Moller – Maersk.
Toft: “De reis is dankzij de inspanningen van onze mensen en de naadloze samenwerking met de DSGC-leden succesvol voltooid. Het ontbreken van technische problemen en het excellente werk van onze bemanning, bewijst dat CO2-arme oplossingen voor de scheepvaart mogelijk zijn, in technische en operationele zin. We zijn ervan overtuigd dat deze specifieke oplossing interessant is voor de industrie en zelfs onze totale vloot. Het is geen finale maar een deeloplossing. Daarom hebben we besloten aan een selecte groep klanten een CO2-neutraal product aan te bieden. Het is tijd om in beweging te komen.”

Balkenende benadrukt het succes van samenwerking. ”De pilot heeft aangetoond dat een sterke samenwerking van verladers, reder en brandstofleverancier leidt tot een versneld innovatietraject om tot inzicht en acceptatie van de toepassing te komen. Gezamenlijk zullen Maersk en Shell kijken naar verdere toepassingen van biobrandstof voor de scheepvaart.”

Maersk zal testen met biobrandstof in de scheepvaart voortzetten en blijven investeren in de ontwikkeling van CO2-neutrale oplossingen. Shell blijft onderzoek doen naar de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen op basis van verschillende afvalstromen.
De DSGC-leden die hun producten via de zeevaart wereldwijd distribueren, onderzoeken hoe zij deze ontwikkelingen verder kunnen stimuleren. Zij brengen de urgentie en de kansen van deze pilot onder de aandacht van internationale netwerken, zoals de Clean Cargo Working Group en het BICEPS Network.

Op 21 juni zullen zij en andere bedrijven uit de internationale scheepvaartsector tijdens ’Sail Scheveningen’ van gedachten wisselen over hoe de inzet van biobrandstof kan worden opgeschaald. Gedacht wordt onder meer aan een commerciële meerprijs voor een CO2- neutrale ladingseenheid TEU. Tevens zal worden besproken hoe deze succesvolle samenwerking als voorbeeld kan dienen voor nieuwe testen met kansrijke innovaties om zo   de decarbonisatie van de wereldwijde zeevaart te versnellen. 

Over DSGC
De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is een door CEO’s geleide coalitie van 8 Nederlandse multinationals (AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell, Unilever). VNO-NCW ondersteunt DSGC en Accenture faciliteert de coalitie.

Coalitieleden ontwikkelen en implementeren bedrijfsmodellen voor duurzame groei die economische winstgevendheid combineren met ecologische en sociale vooruitgang. Op die manier willen zij bijdragen aan het bereiken van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 (meer info: https://www.dsgc.nl/nl).

De biobrandstofpilot is een van de activiteiten die de DSGC onderneemt om haar impact op het realiseren van de Sustainable Development Goals te vergroten. Anderen voorbeelden zijn de participatie in het Platform for Circular Economy (PACE), het World Economic Forum  en het  World Resource Institute.

Over Maersk
A.P. Møller - Maersk is een geïntegreerd containerlogistiekbedrijf dat zich bezighoudt met het verbinden en vereenvoudigen van de supply chains van zijn klanten. Als wereldleider in scheepvaartdiensten zijn we actief in 130 landen en hebben we ongeveer 76.000 mensen in dienst. Onze missie is wereldwijde toeleveringsketens mogelijk te maken en te faciliteren en onze klanten kansen te bieden om wereldwijd te handelen.

Over Scheepvaart en biobrandstof
De scheepvaart is goed voor 90 procent van het goederenvervoer en 3 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Deze emissie zal in 2050 naar 15 procent stijgen als we niets doen.

De biobrandstof die in deze pilot wordt gebruikt, is een zogenaamde 'tweede generatie' biobrandstof, geproduceerd uit afval, in dit geval gebruikte bakolie (UCOME-olie). De biobrandstof is ISCC-gecertificeerd. De kracht van deze biobrandstof is dat het gemengd kan worden met conventionele (fossiele) brandstoffen, waarbij geen grote technische aanpassingen aan de motoren nodig zijn.