Samen sterk in de coronacrisis

Sinds premier Rutte de eerste maatregelen afkondigde tegen de verspreiding van het coronavirus toont de Nederlandse samenleving zich solidair en zet iedereen zich volop in voor de zorg van zieke en kwetsbare burgers. Ook werken overheid en bedrijfsleven nauw samen om de economische schade te beperken, zodat mensen werk en inkomen behouden. Ook de leden van de DSGC concentreren hun werkzaamheden op het oplossen van de crisisproblemen. Dit betekent dat er op dit moment geen externe activiteiten vanuit de coalitie worden ondernomen.

Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC: “De crisis waarin Nederland nu verkeerd is ongekend. In de periode dat ik premier was, heb ik verschillende crises meegemaakt, maar deze crisis is veelomvattend en nog ernstiger. Ik heb groot respect voor de manier waarop het kabinet de crisis aanpakt. Ik ben ook onder indruk van de daadkracht en getoonde solidariteit van ons volk. Dan mag je trots zijn dat je Nederlander bent. Mensen staan voor elkaar klaar, vooral ook in de zorg. Ondertussen krijgt de economie zware klappen. Gelukkig heeft de overheid de middelen voor een groot steunpakket en tonen ondernemers veerkracht door met creatieve oplossingen te komen.
De leden van de DSGC hebben in hoog tempo een coronabeleid voor hun bedrijf ontwikkeld. Op hun websites staan hun activiteiten en maatregelen. De informatie kan ondernemers helpen die nog zoekende zijn naar de juiste maatregelen in hun bedrijf. Ik wens iedereen veel sterkte toe de komende tijd. We mogen elkaar niet vasthouden, maar laten we dat denkbeeldig wel doen. Samen kunnen we de crisis doorstaan.”

In de World Leadership Alliance - Club de Madrid, een organisatie van oud-regeringsleiders, bracht Jan Peter Balkenende de volgende punten in:

1. Responses to Covid-19 crisis are now predominantly coming from nation states. Understandable, but not enough. A stronger role of UN, EU, G20 etc is needed. But we also need new alliances of governments, businesses, NGOs and knowledge centres. Public-private cooperation is necessary, internationally, nationally, regionally, locally.

2. Covid-19 clearly demonstrates we are living in one world, we are dependent on each other and global strategies are required. We are facing a huge crisis with far reaching consequences. We need a global agenda of hope and trust. The Sustainable Development Goals give a lot of inspiration in that respect. At the same moment we need action. Think global, act local.

3. The Covid-19 crisis has a horrifying effect on socio-economic and financial developments. In these circumstances there is even more need to attack inequality, to fight poverty, to battle umemployment. We need serving leadership and an economic order that really serves society. It is time to work on an inclusive and sustainable future, on moral and stakeholder capitalism and on sustainable growth business models. It is time to act.