'Door een CO₂-beprijzingsregime wordt het bedrijfsleven echt aan boord getrokken'

Dat zegt Feike Sijbesma, CEO van DSM, tegen het FD. Nu, na de Europese Unie, ook China en een coalitie van Noord- en Zuid-Amerikaanse staten hebben besloten om een prijs te plakken op de uitstoot van CO₂ is de wereld is een stap dichterbij een CO₂ beprijzingssysteem.

Feike Sijbesma was vorige week spreker namens het wereldwijde bedrijfsleven op de eendaagse One Planet Summit in Parijs, een vervolgconferentie op de Grote Klimaattop van Parijs van eind 2015.

'China kondigt binnen enkele dagen of maximaal weken het beprijzingssysteem aan. Te beginnen bij de energiesector, waarna andere sectoren zoals de industrie aan de beurt komen.'

Een CO₂-beprijzingsregime is een systeem waarbij de vervuiler betaalt en bedrijven zo een economische prikkel krijgen om minder CO₂ uit te stoten. Bedrijven in Europa klaagden dat de eenzijdige CO₂-beprijzing activiteiten zou verjagen naar oorden zonder CO₂-prijsregime. Maar met de nieuwe afspraken worden regio's zonder CO₂-beprijzing steeds schaarser.

'Zonder bijdrage van bedrijven zullen we nooit de transitie naar een klimaatverantwoorde economie bewerkstelligen.'

Lees het volledige artikel in het Het FD.

Lees de volledige speech van Feike Sijbesma (in het Engels) hier.