Mondiale markt voor CO2 nodig

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), waarvan VNO-NCW deel uitmaakt, roept bedrijven op om hun uitstoot van CO2 te verminderen en duurzaam om te gaan met grondstoffen. Maar dan moet er ook een mondiale markt voor CO2 komen. Dat zeggen de acht Nederlandse multinationals van de DSGC aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen voor een mondiaal klimaatakkoord in 2015. 

Een mondiale markt en prijs voor CO2 is noodzakelijk om investeringen in energie- en klimaattechnologie van de grond te krijgen. Alleen een Europees CO2-handelssysteem is niet voldoende, gezien de mondiale schaal van het klimaatprobleem. Europese bedrijven hebben bovendien een concurrentienadeel als de rest van de wereld niet meedoet, aldus de DSGC.