Nederlands bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid

Ruim 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

De verklaring is op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition opgesteld in samenwerking met Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken en VNO-NCW.

Verklaring
Nederlandstalig
Engelstalig

Lijst van ondertekenaars
“Ondanks de ongekende crisis die ons allemaal raakt, mogen we de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, armoede en ongelijkheid niet vergeten”, stelt Jan Peter Balkenende. “Bij de besteding van het geld uit de grote herstelfondsen die nu worden ingericht, kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties leidraad zijn. Ik ben blij verrast dat binnen een paar dagen zoveel Nederlandse bedrijven zich achter de verklaring hebben gesteld. En het aantal aanmeldingen loopt nog steeds door. Dat wijst op een enorm commitment voor duurzaam herstel en een betere samenleving.” 

Vind de totale lijst van ondertekenaars hier.

Teken ook
Ondertekenen is mogelijk tot 5 september 2020. Als u het Green Recovery Statement wilt steunen, vragen wij u onderstaande informatie op te sturen naar GreenRecovery@dsgc.nl.

1.       Volledige naam van het bedrijf dat deze verklaring ondertekent. Geef de volledige naam van uw bedrijf op, zoals deze op de lijst met ondertekenaars moet worden weergegeven. Indien van toepassing, geef aan of bijvoorbeeld alleen de Nederlandse vestiging van uw bedrijf de verklaring ondertekent.

2.       Logo van het bedrijf. Bij voorkeur in .EPS of .AI bestandsformaat. Geef bij gebruik van andere bestandsindelingen het logo op met een minimale bestandsgrootte van 400 kb (JPEG).

3.       Aanspreekpunt. Geef aan bij wie het Dutch Sustainable Growth Coalition office terecht kan met eventuele vragen. 

Mail bij vragen naar GreenRecovery@dsgc.nl.


Selectie van citaten van deelnemers:

  • Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel: 

“Together with fellow members of the Dutch Sustainable Growth Coalition, we’re fully behind the urgent need to continue focusing on sustainability while using the UN SDGs as a guiding compass to define and measure our efforts. This will not only help us to mitigate climate risks, but will also enable us to create a more resilient economy and a more inclusive society. We look forward to continuing our collaborative work with the Dutch and EU governments to further embed sustainability so we can maximize our contribution to the SDG agenda. Together, we can make this possible.” 

  • Dimitri de Vreeze Co-CEO Royal DSM: 

“To make the world a brighter place, we need to pull together and build back better from the covid-19 pandemic. Through new collaborations, solutions and initiatives we have a major opportunity to create a more sustainable world tomorrow.” Let’s not go back to normal... but a new better normal”. 

  • Pieter Elbers, President & CEO KLM: 

“De impact van de COVID-19 crisis is ongeëvenaard en het is nog onduidelijk hoe de wereld en samenleving er na de COVID-19 pandemie exact uit zullen zien. De crisis treft de wereld tijdens de overgang naar een duurzamere economie. KLM staat al 15 jaar in de top 3 van de Dow Jones Sustainability Index en ook in deze moeilijke tijd zal KLM de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt niet uit het oog verliezen. Het terugbrengen van CO2 uitstoot door inzet van nieuwe, efficiëntere vliegtuigen en gebruik van sustainable aviation fuel is en blijft een van de belangrijkste pijlers van onze duurzaamheidsstrategie. Duurzaam opereren, samenwerken – zoals in DSGC-verband - en innoveren zullen een cruciale rol spelen in een duurzaam herstel binnen Europa. Voor de Europese Green Deal is hierbij een rol weggelegd. Tegelijkertijd moeten we borgen dat je als Europees bedrijf onder eerlijke voorwaarden ook op wereldniveau succesvol kunt zijn.”

  • Annemarieke de Haan, General Manager Unilever Benelux: 

“The EU Green Recovery Plan can give a boost to creating more sustainable economies. Aligned business action is crucial to maximise impact. In that context, I am glad to share that Unilever recently announced that our brands will collectively invest €1 billion over the next ten years in a new dedicated Climate & Nature Fund.”

  • Michiel de Haan, CEO Royal Lemkes: 

“The Corona crisis has taught us a lot, among others about our vulnerability as human beings. But also, about the power we have to change things. Let us use this window of opportunity to change our economy to the advance of our children and grandchildren. More sustainable and more equal. Business and government hand in hand. “

  • Jos Baeten, CEO a.s.r.: 

‘COVID-19 heeft de wereld ontwricht en de kwetsbaarheden van onze huidige economie en samenleving blootgelegd. Met de Green Recovery Statement kijken we naar de toekomst, naar herstel. Als bedrijfsleven nemen we hierin verantwoordelijkheid en maken keuzes om te bouwen aan een duurzaam én inclusief Nederland, een Nederland met een houdbare economie en een samenleving waar iedereen meetelt en de vrijheid voelt, om mee te mogen doen’ 

  • Erik Henstra, Managing Director LeasePlan Nederland: 

“Nederland creëert duurzame economische kansen wanneer overheden en het bedrijfsleven slim samenwerken om grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. We komen uit onze silo’s en nemen de verantwoordelijkheid om onze klimaatdoelstellingen en daarmee ook economische groei te realiseren. Je wilt dat de generaties na ons trots zijn. “

  • Marc den Hertog, creative director & managing partner BBK/Door Vriendschap Sterker: 

“Our thoughts are with everyone who has lost loved ones to COVID-19. This crisis has shown that, if necessary, we can rapidly change our behaviour. Let’s not waste it by getting back to business as usual. Let’s use its momentum to evolve towards a better, more sustainable world.”

Vind alle citaten hier.