SDG's verankeren in bedrijfsvoering

De acht multinationals van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) – AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever – pleiten voor integratie van de UN Sustainable Development Goals in de lange termijn bedrijfsvoering. De CEO's van de DSGC en van andere Nederlandse ondernemingen kwamen op 1 september bijeen in de Malietoren van VNO-NCW in Den Haag.

Hugo von Meijenfeldt, Nationaal Coördinator Global Goals, vindt dat álle 17 doelen van de Verenigde Naties moeten worden nagestreefd door álle bedrijven en sectoren.
DSM-CEO Feijke Sijbesma onderschrijft dat individuele bedrijven een rol hebben. Hij pleit voor 'purpose' en meer langetermijndenken en -handelen door ondernemers. De CEO's constateren tot hun vreugde dat veel Nederlandse bedrijven al een of meerdere Global Goals in hun eigen bedrijfsstrategie en duurzaamheidsbeleid hebben verankerd.

De ondernemers gaven op 1 september de volgende aanbevelingen:

  • integratie van de Global Goals in de bedrijfsvoering van elk bedrijf,
  • opnemen van de Global Goals en onderliggende thematiek in alle onderwijsprogramma's,
  • samenwerken in partnerships,
  • beprijzen van CO2 en andere negatieve externaliteiten,
  • ontwikkelen van meer financiële instrumenten om grote transities met een lange terugverdientijd te financieren, zogenoemd 'geduldig kapitaal',
  • een transparante governancestructuur voor langetermijninvesteringen.