DSGC juicht versnelling naar circulaire economie toe

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) ontving afgelopen maandag 15 januari vijf plannen die Nederland in 2050 volledig circulair moeten maken. Deze transitieagenda’s werden op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie gepresenteerd. Ze zijn door overheden, wetenschappers, milieuorganisaties en ondernemers gezamenlijk gesmeed op vijf terreinen: consumptiegoederen, kunststoffen, maakindustrie, biomassa en voedsel. De leden van de DSGC hebben aan de plannen bijgedragen. 

De plannen geven concrete invulling aan de visie van de DSGC. De coalitie wil via publiek-private samenwerking en innovatie de ontwikkeling naar een circulaire en ‘biobased' economie versterken. Dit zal tot nieuwe exportproducten leiden die de Nederlandse koploperspositie in de wereld ondersteunen. Zo dragen we én bij een duurzame wereld én zorgen we voor groei en werkgelegenheid in de Nederlandse economie. De circulaire economie kan 55.000 banen opleveren.

Ook dringt de DSGC aan op een optimaal overheidsbeleid en infrastructuur voor recycling en re-use van grondstoffen en materialen, op nationaal en Europees niveau.  

Van Veldhoven wil werk maken van het circulair inkopen door de overheid, wat de DSGC zeer waardeert.  “Van alle spullen die overheden kopen, moet al in 2022 minstens 10 procent ‘circulair’ zijn”, zegt zij. “Daar kunnen we 1 megaton CO2 mee besparen.”