'SDGs breder zien dan ontwikkelingssamenwerking'

“Het is heel goed dat de SDGs genoemd worden in het regeerakkoord. Maar ze zijn nu gevat onder het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking, terwijl ik denk dat je het breder moet zien.” Dat zei Jan Peter Balkende in het radioprogramma Kamerbreed op 9 december 2017.

De globale agenda van de Verenigde Naties is een goed richtsnoer voor de ontwikkeling naar een toekomstbestendige wereld. Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC, benadrukt dat maar liefst 80% van de Millenniumdoelen in de periode 2000-2015 is gerealiseerd. Die doelen gingen onder meer over de strijd tegen honger, onderwijs voor alle kinderen en een sterkere positie van vrouwen. De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen sinds 2015 de nieuwe globale agenda en gaan behalve over de strijd tegen honger, ook over onder meer verantwoorde productie en consumptie, de strijd tegen de klimaatverandering en een ander energiegebruik.

Duizend ondernemers
“Het is een heel interessante agenda!”, aldus Balkenende in ‘Kamerbreed’. “In september was ik op de Singapore Summit om een verhaal te houden voor duizend ondernemers. Die ondernemers stelden zich de vraag: wat betekenen de SDGs voor ons? Hoe kunnen we een verband leggen tussen de globale agenda en ons eigen activiteiten? Dat is goed.”

Balkenende heeft waardering voor de kabinetten Rutte. “De regering heeft het thema Circulaire economie centraal gesteld tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016. Dat is heel goed. Ik waardeer ook dat circulaire economie wordt genoemd in het nieuwe regeerakkoord. Ik ben wel benieuwd hoe dit handen en voeten gaat krijgen in de praktijk. Dit is geen kritiek.” De DSGC-voorzitter legt aan de luisteraars uit dat het tijd is voor uitvoering van goede plannen die transities in de samenleving mogelijk maken. Het gaat erom dat je een land weerbaar maakt op de lange termijn en dat is lastig op het vluchtige politieke speelveld dat gericht is op de korte termijn van hooguit vier jaar. “Maar”, voegt Balkenende optimistisch toe. “Nederland is op een aantal terreinen buitengewoon sterk:  op het gebied van water, agrarische ontwikkeling, energie. Die terreinen hebben allemaal te maken met de globale agenda. We kunnen dus excelleren.”

Als professor geeft Jan Peter Balkenende de luisteraars van Kamerbreed een leestip:
Why nations fail, geschreven door de hoogleraren Acemoglu en Robinson.
Succesvolle staten zijn innovatief, kennen geen corruptie en hebben inclusieve instituties, zodat alle burgers het gevoel hebben te delen in de sociale en economische ontwikkeling.