'Better Business, Better World': nieuw rapport geeft inzicht en cijfermatige onderbouwing van enorme marktkansen gekoppeld aan implementatie van de SDG's.

The Business & Sustainable Development Commission (BSDC) heeft tijdens het World Economic Forum in in Davos het eindrapport 'Better Business, Better World - How private sector can help achieve the Global Goals for Sustainable Development' gepresenteerd. Dit rapport geeft inzicht in de positieve business case van de SDG's.

De BSDC heeft uitgerekend dat het nastreven van de 17 werelddoelen van de VN 12 biljoen dollar aan marktkansen met zich meebrengt en tot een enorme toename in werkgelegenheid kan leiden.

Er zijn 6 acties die bedrijven en organisaties kunnen nemen:

  1. Draag uit dat de werelddoelen de juiste groeistrategie vormen en zorg voor draagvlak,
  2. Integreer de werelddoelen in je bedrijfsstrategie,
  3. Transformeer met de keten naar duurzame markten,
  4. Werk samen met de politiek aan eerlijke lonen voor werknemers en eerlijke prijzen voor grondstoffen,
  5. Lobby voor een financieel systeem dat gericht is op duurzame, langetermijn investeringen,
  6. Herstel het vertrouwen in de samenleving, wees transparant.

De broodnodige transitie van onze wereldeconomie vraagt om leiderschap en commitment van de politiek, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Executives van veel bedrijven waaronder Unilever roepen daarom iedereen op om de SDG's bovenaan de directie agenda te zetten en te integreren in de bedrijfsstrategie.

De samenvatting van het rapport vind je hier.

De Business & Sustainable Development Commission is opgericht in Davos in januari 2016. De Commissioners vertegenwoordigen het bedrijfsleven, financiele instellingen, publieke instellingen, vakbonden en internationale organisaties.