DSGC en young professionals willen meer bijdragen aan SDGs.

De DSGC ontving op 19 oktober tweehonderd jonge studenten, ondernemers en werknemers vanuit de hele wereld tijdens de One Young World (OYW) Summit in Den Haag. Tijdens een diner spraken de leiders van het Nederlandse bedrijfsleven en de jonge professionals met elkaar over hun visie op de uitdagingen voor een betere wereld. Zij willen graag hun bijdrage vergroten aan het realiseren van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs) en maakten samenwerkingsafspraken. 

Fotoreportage en Videoverlag (1 min.)

Onverwachte gast was premier Mark Rutte. Hij werd met gejuich door de jongeren ontvangen. Ook voor de aanwezige CEO’s en directeuren van de DSGC-multinationals werd luid geapplaudisseerd: Jan Peter Balkenende (DSGC), Paul Polman (Unilever) Feike Sijbesma (DSM), Marjan van Loon (Shell), Hans de Jong (Philips), Irine Gaasbeek (Accenture) en Hans de Boer (VNO-NCW).

Jan Peter Balkenende was een van de gespreksleiders tijdens de avond en besloot: “De UN duurzaamheidsdoelen verenigen mensen en landen. Ze leiden tot gezamenlijke activiteiten wereldwijd om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en duurzame productie en consumptie. Door dit One Young World diner van de DSGC kregen jonge mensen de mogelijkheid van gedachten te wisselen met Nederlandse professionals. Er werden zaadjes geplant voor nieuwe samenwerkingsverbanden in de nabije toekomst. Allemaal voor het zelfde doel: een gelijke en duurzame wereld in 2030!”