CEO's roepen op tot duurzaamheidsdoorbraak

Tijdens het World Economic Forum in Davos hebben ceo's van Nederlandse multinationals, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties opgeroepen samen te werken aan een duurzamere toekomst. Paul Polman, ceo van Unilever en medeoprichter van DSGC, noemde het jaar 2015 met de onderhandelingen rondom zowel een nieuw klimaat- als ontwikkelingsakkoord 'een unieke kans om met het bedrijfsleven een doorbraak te realiseren. Dit is een kans om armoede binnen vijftien jaar op een duurzame manier de wereld uit te helpen.'

Philips-topman Frans van Houten zei ervan overtuigd te zijn dat de transitie naar een circulaire economie waarde creëert voor mens, milieu en de economie. Heineken-ceo Jean-François van Boxmeer noemde de circulaire economie 'duurzaamheid 2.0'. 'Het is de enige manier om op lange termijn daadwerkelijk duurzaam te opereren.'

Systeemverandering
DSM-topman Feike Sijbesma gaf aan dat de inspanningen van bedrijven op het gebied van duurzaamheid nog onvoldoende terugkomen in de waardering van ondernemingen. 'Een doorbraak in ons systeem is nodig. De waardering van ondernemingen moet naast winstgevendheid ook gebaseerd worden op waardecreatie.'