‘We hebben elkaar nodig om echt verder te komen’

“De aarde moet niet warmer worden, maar ook niet armer”, opent Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, op 25 september de avondbijeenkomst in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Hij richt zich tot CEO’s van grote Nederlandse bedrijven die op uitnodiging van de DSGC en VNO-NCW bijeen zijn gekomen om na te denken over climate action. Want er moet nog veel gebeuren om de doelstelling van Parijs – maximaal 1,5 graden temperatuurstijging - te halen in 2050. Shell, Heineken, KLM, ING, AkzoNobel, Tata Steel, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Siemens, Ahold Delhaize… de top van het Nederlandse bedrijfsleven is er, wat duidelijk maakt dat de aanpak van de klimaatverandering prioriteit heeft. 

Veel bedrijven zijn al in actie gekomen om bij te dragen aan de SDGs, zo is te lezen in het boekje ‘Global challenges, Dutch solutions’ van VNO-NCW.  In de publicatie staan naast talloze voorbeelden ook tien aanbevelingen om de realisatie van de SDGs te versnellen. De Boer benadrukt het belang van innovatieve ‘flagship projecten’ en de investeringsfaciliteit Invest NL, waarin publiek geld wordt aangewend om transities zoals de energietransitie versneld mogelijk te maken.

 

SDG House
Niet toevallig vindt de bijeenkomst plaats in het KIT. Het heeft zich deze middag gepresenteerd als ‘SDG House’ en huisvest sinds kort een community van bedrijven en organisaties die samen actief zijn op (een van de) SDGs. De plek beoogt uit te groeien tot hét kenniscentrum van de wereld voor SDG-beleid. Sinds kort liggen er zeventien gekleurde SDG stoeptegels voor de ingang. Deze eerste ‘SDG walk of fame’ ter wereld werd onlangs ceremonieel onthuld door oud VN Secretaris-Generaal, Kofi Anan.

 

CO2-beprijzing en transparantie over klimaatrisico’s
Tijdens de avondbijeenkomst met de CEO’s staat CO2 beprijzing centraal in de discussie over climate action. De CEO van  Shell, Ben van Beurden, geeft zijn visie op de energietransitie en onderstreept het belang van publiek-private samenwerking en een minimum prijs op CO2 om de transitie te versnellen. Koos Timmermans, CFO van ING, geeft aan dat climate action om nieuwe afwegingen vraagt bij de keuze van financiering van activiteiten in het bedrijfsleven. Daarvoor is goede informatievoorziening (‘carbon disclosure’) steeds belangrijker. Er moeten richtlijnen komen voor bedrijven om transparanter te rapporteren over strategie, governance, risico’s en benchmarks in relatie tot de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

 

Aanbevelingen

Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC: ”We hebben elkaar nodig om echt verder te komen. Het gaat om de verandering van mindset en mainstream. Het is niet meer gewoon business as usual”, besluit de voorzitter van de DSGC. Hij sluit de discussie af met zes concrete aanbevelingen: 
1. Zorg dat de SDGs bekender worden
2. Stel jezelf de vraag: wat betekenen de SDGs voor mijn organisatie ?
3. Zet de SDGs centraal in je jaarverslag
4. Werk samen, ook met andere sectoren - polderen zit diep in ons DNA
5. Werk planmatig en gestructureerd aan de SDGs
6. Bereid je bedrijf voor op carbon pricing: start intern met een CO2 prijs