De DSGC-bedrijven ondernemen concrete acties voor de SDG’s

Bedrijven moeten hun strategische doelen in lijn brengen met de maatschappelijke gevolgen en niet alleen met de economische resultaten van de onderneming. In een onderzoek – uitgevoerd door Accenture in opdracht van de DSGC – laten AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever zien hoe dit kan. Zij willen een inspirator zijn voor kleinere bedrijven en hun kennis delen.

Het onderzoek is gepubliceerd op de SDG Action Day. Op dit jaarlijks terugkerend evenement staan de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations centraal. Publieke en private organisaties brengen dan in kaart hoe ver we in Nederland gevorderd zijn in het behalen van deze Ontwikkelingsdoelen. Denk aan herstel van biodiversiteit, circulair grondstoffengebruik, duurzame landbouw, gelijkheid, inclusiviteit, geen armoede en gezond voedsel voor iedereen. Bijna alle landen van de wereld hebben getekend voor realisatie in 2030, al over tien jaar!

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil een grote bijdrage aan de SDG’s leveren. Dat heeft zij in 2015 als haar missie geformuleerd. Uit het onderzoek ‘Internal Transformation to a Purpose-Driven Organisation’ blijkt dat de DSGC-leden vinden dat de tijd van praten voorbij is en concrete acties ondernemen die tot meetbare resultaten leiden. Zo zetten zij bijvoorbeeld in op cultuurprogramma’s voor medewerkers en KPI’s (Key Performance Indicators) voor hun duurzaamheidsdoelen.

De ervaringen van deze grote bedrijven met de SDG’s geven aan dat voor succes het volgende nodig is:

  1. Neem de SDG’s op in je bedrijfsstructuur en -processen zodat alle betrokkenen naar die doelstellingen gaan handelen;
  2. Zorg voor een gedragsverandering bij de medewerkers, zodat het streven naar de SDG’s hun tweede natuur wordt;
  3. Begin klein, wees transparant, maak je bijdrage meetbaar en leg daarover verantwoording af, bijvoorbeeld in het jaarverslag.

Het whitepaper is hier te vinden.