DSGC betrekt Maersk bij grote test met biobrandstof

In actie tegen de klimaatverandering heeft een groep Nederlandse multinationals - FrieslandCampina, Heineken, Philips, DSM, Shell en Unilever, het initiatief genomen tot een grote test met biobrandstof voor de verduurzaming van het zeevrachtvervoer. Daarvoor is samenwerking gezocht met AP Moller - Maersk. Een triple-E containerschip is voorzien van brandstof, waarin tot 20 procent duurzame biobrandstoffen van de tweede generatie is bijgemengd.

Bekijk de video (1min.)

De leden van de DSGC en Maersk vinden dat schadelijke uitstoot door zeescheepvaart dringend aangepakt moet worden. Samenwerking tussen bedrijfstakken is vereist om nieuwe oplossingen te ontwikkelen, te testen en te implementeren. De DSGC-leden, waaronder klanten van Maersk, hebben deze pilot geïnitieerd en gesponsord. Shell treedt op als brandstofleverancier en Maersk als operationele partner.

Duurzame biobrandstoffen van de tweede generatie zijn slechts één van de mogelijke oplossingen voor CO2-neutrale zeescheepvaart. De technologische doorbraken en investeringen in commerciële toeleveringsketens zijn nodig om significante emissiereducties te realiseren.

"DSGC-bedrijven doen mee omdat zij willen bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Met dit initiatief richten we ons op Klimaatactie (SDG 13). We hebben het initiatief genomen om samen te werken met A.P. Moller-Maersk", zegt Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC. "Deze pilot die biobrandstof test op zeeverbinding markeert een belangrijke stap. Er zijn echter nog veel meer innovaties nodig. Deze kunnen uitsluitend succesvol worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd in industriële samenwerkingsverbanden zoals deze."

Søren Toft, Chief Operating Officer A.P. Moller - Maersk: "Om onze netto nul CO2-doelstelling tegen 2050 te halen, hebben we in de komende 10 jaar grote doorbraken nodig. Maersk kan dit niet alleen. Daarom is deze samenwerking met DSGC-leden zo'n belangrijke stap in het identificeren en realiseren van CO2-arme oplossingen. Het legt de basis voor sector overschrijdende samenwerking voor een duurzamere toekomst. We verwelkomen andere partners om deel te nemen aan onze inspanningen, want deze reis is nog maar net begonnen."

Søren Toft voegt toe: "Biobrandstoffen vormen een van de oplossingen die op korte en middellange termijn kunnen worden uitgevoerd. Via deze pilot willen we meer leren over het gebruik van biobrandstoffen in het algemeen en de mogelijkheden voor opschalen in technologische en economische zin verkennen."

De scheepvaart is goed voor 90 procent van het goederenvervoer en 3 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Deze emissie zal in 2050 naar 15 procent stijgen als we niets doen. De CO2-besparing van deze pilot is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 200 huishoudens of 12 miljoen km gereden door een gemiddelde auto (300 keer rond de wereld rijden). De reis van Maersks containerschip vindt plaats tussen maart en juni 2019.