Multinationals nemen duurzame voortrekkersrol in Davos

Tijdens het World Economic Forum in Davos hebben de ceo's van vijf Nederlandse multinationals, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition, zich een voortrekkersrol aangemeten op het gebied van duurzaamheid. Volgens hen is er potentie om juist nu, in de huidige economisch onzekere tijd, duurzame economische groei te bevorderen. Voor bedrijven is er een belangrijke rol weggelegd, aldus de DSGC.

Het idee van een circulaire economie, een economisch systeem gericht op maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van producten en grondstoffen, stond centraal tijdens een belangrijke discussie in Davos. 'Het is belangrijk om zowel binnen ketens, als met concurrenten onderling, successen te delen en hiervan te leren', benadrukte Jean-François van Boxmeer, ceo van Heineken. Hij vindt meer en betere samenwerking noodzakelijk om de bestaande duurzaamheidprogramma's te kunnen uitbreiden.

Meer dan winst alleen
Bedrijven moeten zich ook realiseren dat hun verantwoordelijkheid draait om het creëren van waarde op meer niveaus dan winst alleen, stelde Feike Sijbesma. Volgens de ceo van DSM behoren de principes van People, Planet en Profit drie primaire doelstellingen te zijn. 'Daarvoor hebben we ook andere waarderingsmodellen nodig, zodat deze waardecreatie meetbaar en aantoonbaar wordt.' 'Ook moeten we leren om meer te doen met minder. Daarvoor moeten we anders denken, anders omgaan met onze planeet en natuurlijke hulpbronnen', aldus Sijbesma.

Herdefinitie van groei 
'Het is onze taak om na te denken over een herdefinitie van groei, om echte duurzaamheid te bereiken, zodat 9 miljard mensen in 2050 in vrede kunnen samenleven. Vandaag de dag gebruiken 1 miljard consumenten namelijk 40 à 50 procent van de natuurlijke hulpbronnen op aarde. Dat is onhoudbaar. We hebben geen tweede planeet', betoogde Paul Polman, ceo van Unilever afgelopen week. Hij ziet in de DSGC een belangrijk platform om initiatieven te ontwikkelen (en op te schalen) die duurzame groei voorop zetten. Tijdens het World Economic Forum deelden de aanwezige leden van de DSGC zelf ook duurzame bedrijfsmodellen, ontwikkeld door de coalitie, met onder meer topondernemers, wetenschappers en politici.