Duurzaam Vooruit: Aanbevelingen van de Dutch Sustainable Growth Coalition voor het Nieuwe Kabinet

De DSGC heeft een brief met aanbevelingen gestuurd aan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol om in de nieuwe kabinetsplannen een groen industriebeleid te waarborgen. Dat is cruciaal voor een weerbare en duurzame toekomst in Nederland en Europa.

 

In de brief vraagt de DSGC om een groen industriebeleid, bestaande uit:

1. een voorspelbaar energie- en klimaatbeleid.

2. substantiële investeringen in de ontwikkeling naar een circulaire economie.

3. een werkbare invoering van Europese wetgeving voor bedrijfsrapportages over duurzaamheid en sociale kwesties (bekend onder de afkortingen CSRD en CSDDD).

 

De coalitie benadrukt de noodzaak aan de nieuwe regering om de komende jaren consistent leiding te geven aan de voortgang van de klimaattransitie en de overgang naar een circulaire economie in Nederland. Dit betekent vooral geen omkering, maar juist het voortvarend voortzetten van beleid en wetgeving die deze transities mogelijk maken. Daarnaast is het essentieel om in dit verband de vraag naar duurzame oplossingen vanuit consumenten en bedrijven verder te stimuleren.

"Als internationale bedrijven met een aanzienlijke aanwezigheid in Nederland, staan wij klaar om samen te werken met het nieuwe kabinet en actief bij te dragen aan de realisatie van alle aspecten van inclusieve, sociale en duurzame groei."

De DSGC is ervan overtuigd dat publiek-private samenwerking op het gebied van klimaat, circulariteit en de uitvoering van wet- en regelgeving aan de basis staat van de broodnodige verduurzaming van onze economie. 

 

Klik hier voor het opiniestuk in de Volkskrant.