DSGC met ceo's in gesprek over acties voor SDG's

Op 11 november komen bijna vijftig ceo’s van grote Nederlandse bedrijven bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over duurzaam leiderschap. De DSGC, gesteund door VNO-NCW en Accenture, heeft hen hiervoor uitgenodigd. Onder leiding van Jan Peter Balkende, voorzitter DSGC, en wetenschapsjournalist Anna Gimbrère wordt gediscussieerd over de acties die er vanuit het bedrijfsleven nodig zijn om de 17 ontwikkelingsdoelen van de  Verenigde Naties in 2030 te realiseren. 

Bekijk de videoreportage (4 min): Leiders in het Nederlandse bedrijfsleven over de jonge generatie als inspiratiebron

Fotoreportage 

Kennis en ervaringen worden uitgewisseld aan de hand van drie vragen:

1. Wat is de rol van een verantwoordelijke leider bij het stimuleren van ambitieuze veranderingen?
Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, Hein Schumacher, ceo FrieslandCampina en Annemarieke de Haan, ceo Unilever Benelux starten de discussie door de ervaringen in hun bedrijf te delen.

2. Hoe kan de duurzaamheidsstrategie in de bedrijfsvoering worden geoperationaliseerd?
Dimitri de Vreeze, co-ceo DSM), Hans Bohm, managing director Heineken Nederland en Sylvia van Es, president Philips Nederland, delen hun visie.

3. Welke type partnerschappen is effectief in het stimuleren van innovatie en duurzaamheid?
Thierry Vanlancker, ceo AkzoNobel), professor Ben Feringa van de Universiteit van Groningen en Pieter Elbers, ceo KLM, leiden het gesprek in.

Verantwoordelijkheid
Voor de vijftig ceo’s is het inmiddels vanzelfsprekend dat hun verantwoordelijkheid verder reikt dan het directe eigen belang van het bedrijf. Ondernemingen staan voor meer dan het realiseren van rendement voor aandeelhouders. Ze willen problemen in de samenleving helpen oplossen en kunnen een grote bijdrage leveren omdat ze beschikken over een ongekende innovatie- en executiekracht. Juist in een tijd van transformatie – denk aan klimaat, digitalisering, demografische ontwikkelingen en geopolitieke verschuivingen – is dat belangrijk.

Klimaat
De ceo’s willen proactief handelen om de VN-ontwikkelingsdoelen te realiseren in samenwerking met bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ambitieuze plannen om te decarboniseren. Tijdens de ceo-bijeenkomst is de klimaattop in Glasgow in volle gang. De Nederlandse bedrijven krijgen daar internationaal complimenten omdat ze voorop willen lopen en hun partners in de hele waardeketen willen meenemen.

Sfeer
De ceo’s willen onderzoeken of ze elkaars duurzame, innovatieve producten en diensten meer kunnen afnemen. Die zijn op dit moment nog vaak duurder dan de traditionele producten en diensten. Zij hebben het over de kansen van de  verduurzaming, praten niet over het vermijden van negatieve externe effecten, maar over het realiseren van positieve externe effecten. Het verlangen naar een toekomstbestendige wereld en het vertrouwen in menselijk kunnen, is tekenend voor de sfeer die middag.