Brief van DSGC aan informateur: Integreer VN-ontwikkelingsdoelen in regeringsbeleid

Persbericht

23 april 2021

DSGC in brief aan informateur:

Integreer VN-ontwikkelingsdoelen in regeringsbeleid

‘Integreer de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in het regeringsbeleid.’ Die oproep doen acht grote Nederlandse bedrijven, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition, aan informateur Tjeenk Willink. “De Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten verankerd worden in het beleid van alle ministeries”, licht DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende toe. “Mede dankzij de inzet van Nederland zijn de SDG’s tot stand gekomen, nu moeten we samen internationaal het voortouw nemen bij de realisatie daarvan in 2030. Zo creëer je een brede welvaart.”

Na het uitbreken van de Corona-crisis begin vorig jaar is de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven (van multinational tot kleinbedrijf) en kennisinstellingen geïntensiveerd. Daardoor werden veel sneller dan normaal resultaten met grote impact geboekt. Denk aan de productie van beademingsapparatuur, vaccins en mondkapjes, maar ook aan dienstverlening zoals een luchtbrug voor medische hulpmiddelen. De samenwerking kenmerkte zich door een groot vertrouwen. De DSGC doet een oproep aan het nieuwe kabinet deze samenwerking voort te zetten in het belang van onze gemeenschappelijke doelen: de SDG’s.

In de brief zoomt de DSGC in op een toekomstperspectief voor Nederland gebaseerd op de SDG’s, waarin klimaatneutraliteit, circulaire economie en een bloeiend leefklimaat centraal staan. Zij pleit bijvoorbeeld voor een zorg- en welzijnssysteem, waarin overheid en bedrijfsleven zich inspannen voor een verschuiving van curatieve naar preventieve zorg. Dit met focus op gezonde leefpatronen (eten en bewegen) en digitale zorg op afstand.
Wat het klimaat aangaat, doet de DSGC de dringende oproep aan het nieuwe kabinet om de plannen van het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal uit te voeren.

Nederland heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid, alsook de expertise en bedrijven in huis om een rol te spelen in het verduurzamen van ontwikkelende economieën. Die rol komt in een concurrerend Nederlands vestigings- en investeringsklimaat uit de verf. Nederland kan internationaal gepromoot worden als ‘Dutch Sustainable Growth Valley'. De goede ervaringen en duurzame oplossingen van de DSGC-leden kunnen als voorbeeld dienen.

Nederland moet zich op Europees niveau inspannen voor de SDG’s. De EU Green Deal, waaronder het New Circular Economy Action Plan, moet verankerd worden in beleid en nationale herstelplannen. Er is een eenduidig en stabiel (inter)nationaal beleid nodig, evenals financieringsmechanismen die opschaling van veelbelovende technologieën mogelijk maken. Dit geeft het bedrijfsleven zekerheid om te blijven investeren in duurzame oplossingen.

Zie hier de brief aan de informateur