Bijeenkomst CEO’s Dutch Sustainable Growth Coalition en het Nederlandse kabinet

Hoe kunnen overheid en bedrijfsleven Nederland ‘future proof' maken? Hoe leggen we verbindingen tussen de coronaherstelmaatregelen en het verduurzamen van Nederland en Europa? Hoe komen we tot een integrale aanpak om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030 te realiseren? Over deze vragen werd op 13 januari gesproken tijdens de jaarlijkse ontmoeting met het kabinet. Het was de vijfde keer dat de CEO’s van de Dutch Sustainable Growth Coalition in gesprek gingen met de premier en ministers. Zeven van de acht CEO’s namen online deel. Ook Frans Timmermans, Vice-Voorzitter Europese Commissie & Executive Vice-President EU Green deal, en Diederik Samson, Head of Cabinet Europese Comissie waren aanwezig.

“Juist nu is een goede samenwerking tussen publiek-privaat nodig om de Nederlandse samenleving gegronde hoop te kunnen geven op de toekomst”, opende Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC, het gesprek.  

Nieuwe realiteit
We staan aan de start van een compleet nieuwe realiteit waarin de transitie-uitdagingen in samenhang bekeken en aangepakt moeten worden. Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij essentieel. Zonder die samenwerking kunnen we de SDG’s niet realiseren. Tijdens het overleg werd over het belang gesproken van de volgende drie thema’s:

  1. De transitie-thema’s

Samen met de overheid wil het bedrijfsleven slagen maken om Nederland te verduurzamen en ‘future-proof’ te maken. Er wordt gesproken over het bewust benutten van de verschillende transities op het gebied van de industrie, energie, circulaire economie en landbouw. Breed gedragen transitiepaden met als basis eenduidig en stabiel overheidsbeleid zijn daarbij van belang, evenals digitalisering. Nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, cloud computing en internet of things, bieden nieuwe mogelijkheden om complexe maatschappelijke uitdaginginen op de korter termijn versneld aan te pakken.

  1. Samen duurzaam in Europa

De wereld wordt getroffen door crises: COVID-19, biodiversiteit en klimaat. Onze economie kan niet herstellen op basis van de oude situatie. Het is daarom cruciaal om verbindingen te leggen tussen herstelmaatregelen en duurzaamheid.

  1. De SDGs als hooggevende toekomstagenda

Er bestaat een noodzaak voor eenduidige en integrale aanpak om de SDG’s te realiseren in 2030. Daarom is het ook in de volgende kabinetsperiode belangrijk om met de SDG’s aan de slag te gaan. Een goede en intensieve samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven is cruciaal.