Transition Time! A Circular Economy for Plastics

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil de transitie naar een circulaire economie voor plastic versnellen. Een integrale aanpak gericht op baanbrekende innovatie en samenwerking is nú noodzakelijk. Primair vanwege het milieu, tegelijkertijd biedt de transitie economische kansen voor de gehele waardeketen. 

Ide publicatie ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ geeft de coalitie inzicht in de plastic uitdagingen, deelt ze innovatieve cases en geeft ze specifieke aanbevelingen om gezamenlijke actie te stimuleren. Deze publicatie is op 13 januari door Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC, aangeboden aan het Nederlandse kabinet en Frans TimmermansExecutive Vicepresident European Commission & European Green Deal. 

“Een transitie van deze omvang vraagt om gedeelde waarden en de bereidheid van verschillende partners om een verantwoordelijke samenleving te creëren, waarin plastic - dat nu veel te vaak als afval wordt beschouwd - een bron vormt”, aldus Jan Peter Balkenende. 

Frans Timmermans beaamde tijdens het in ontvangst nemen van de publicatie dat het plastic vraagstuk gezamenlijk aangepakt moet worden. "Deze publicatie is hoognodig: we willen in de EU de hoeveelheid plastics en de plastics die verbrand worden sterk verminderen en moeten het prijsverschil tussen nieuwe plastics en gerecyclede plastics overbruggen. We gaan daarop inzetten bij het herzien van verschillende richtlijnen."

De voordelen van de transitie zijn enorm. In een circulaire economie zal de hoeveelheid plastic in het milieu radicaal verminderen. Tegelijkertijd neemt het energie- en waterverbruik flink af, evenals de CO2-uitstootNieuwe technologieën kunnen worden opgeschaald naar innovatieve toepassingen, om ervoor te zorgen dat plastic als secundaire grondstof zijn waarde behoudt. 

Uit het onderzoek blijkt dat het sluiten van plastic kringlopen versneld haalbaar is, mits alle stakeholders van de plastic waardeketens samenwerken: bedrijven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In het rapport beschrijven DSGC-leden innovatieve cases uit de eigen praktijk, waarin zij laten zien hoe zij concreet bijdragen aan het sluiten van de plastic-keten samen met stakeholdersDe gedeelde kennis & ervaring kunnen een inspiratiebron voor andere bedrijven vormen om ook te investeren in een circulaire economie. Om initiatieven te laten uitgroeien tot impactvolle duurzame oplossingen zijn zowel geharmoniseerd beleid alsmede effectieve wettelijk kaders van groot belang, waarvoor de DSGC specifieke aanbevelingen deelt. "De technologie is er, het komt nu aan op gezamenlijke actie", aldus Jan Peter Balkenende. 

Volledige publicatie

Samenvatting

Persbericht

Infographics