CEO's delen kennis over strategische allianties

Zonder strategische allianties tussen bedrijven in de waardeketens en tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen kunnen we de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties niet realiseren. “We liggen niet op schema, er moet echt wat veranderen”, aldus Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC, op 13 juni. Ruim veertig CEO’s van grote Nederlandse bedrijven waren op uitnodiging van de DSGC en VNO-NCW bijeen in de Malietoren om hun ervaringen te delen.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, wil vaart maken, blijkt uit haar welkomstwoord. “Voor realisatie van de SDG’s geldt: nu doorpakken. In hoog tempo grote sprongen maken in plaats van ‘beetjes meer van hetzelfde’. We hebben een Klimaatakkoord, een coalitieakkoord, aanvullende beleidsbrieven, FF55 en REPower EU en IMVO-trajecten in Nederland en in Brussel. En in de praktijk hebben bedrijven vergaande plannen voor investeringen. Daarbij kom ik wel op de HOE-vraag. De ambities voor het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen en – breder - de Sustainable Development Goals zijn enorm. Niemand, geen enkele partij kan dit alleen. Het recept daarvoor is breed en strategisch samenwerken.”

Zes leden van de DSGC lichten toe hoe ze dat aanpakken. Zij vertellen wat er goed ging en vooral wat er fout ging. “Fouten zijn er om van te leren”, aldus een van de CEO’s. “Wees kwetsbaar en eerlijk, dan ontstaat er vertrouwen en dat is cruciaal voor succesvolle samenwerking.”

Francis Bracke, directeur AkzoNobel over Paint the Future Sustainability Challenge
Via de Paint the future Sustainability Challenge werkt AkzoNobel samen met start-ups over de hele wereld. Partners uit de gehele waardeketen (klanten, leveranciers, overheden, academici en onderzoeksgroepen) komen 24 uur bij elkaar, in de vorm van een ‘hacketon’, om oplossingen te bedenken en te organiseren voor duurzame productie en CO2-reductie in de verf- en coatingindustrie. Door met verschillende partijen samen te werken ontstaat er een wereldwijd innovatief ecosysteem.

Robert Metzke, directeur Philips over Supplier Sustainability Program
De route naar een duurzame toelevering is lastig omdat een industrie-brede inspanning vereist is, in samenwerking met veel maatschappelijke stakeholders. Philips geeft leiding aan de ‘Responsible Business Alliance’ en helpt leveranciers met het verbeteren van hun sociale en milieuprestaties. Samen met de leveranciers stelt Philips heldere doelen en meet de prestaties. Met periodieke updates wordt snel duidelijk als leveranciers niet op de goede weg zijn en die bedrijven kunnen dan op hulp van Philips rekenen.

Marjan van Loon, directeur Shell over Supplier Collaboration Day Samen met MKB-Nederland organiseert Shell op 6 juli een groot evenement voor toeleveranciers over ondernemen tijdens de  energietransitie. Doel is samenwerking initiëren en versterken op het gebied van technologische en/of sociale innovatie, niet alleen tussen Shell en de toeleveranciers, maar ook tussen de toeleveranciers onderling. Honderden bedrijven zijn uitgenodigd, van multinationals en familiebedrijven tot en met de bakker op de hoek.

Annemarieke de Haan, directeur Unilever over partnerships in de circulaire waardeketen
De transitie naar een circulaire economie vereist substantiële actie van alle partijen in de gehele waardeketen - van grondstoffen tot productie, logistiek, consumentengebruik en hergebruik van materialen.  Overheidsbeleid - zowel op EU als nationaal niveau - kan een belangrijke rol spelen bij de bevordering van partnerschappen die ten doel hebben een traditioneel lineaire economie om te buigen tot een circulaire waardeketen, waarbij waarde wordt gecreëerd voor alle betrokkenen.

Arnoud van den Bergh, president Friesland Campina Trading over melkrobots
Friesland Campina werkt onder meer samen met Lely Melkrobots om robots bij de aangesloten boeren aan het werk te zetten voor het opruimen van mest. Ook werkt Friesland Campina samen met DSM, dat een veevoederingrediënt heeft ontwikkeld tegen het opboeren van methaan door de koeien. Friesland Campina ziet dat in succesvolle samenwerkingen alle betrokkenen zich daadwerkelijk verplaatsen in de ander, ook in de boeren. In het voorbeeld van het DSM-ingrediënt zal een boer zich in de eerste plaats afvragen wat het effect is op de gezondheid van zijn koe en de kwaliteit van de melk.  

Hans Bohm, directeur Heineken over verduurzaming van graan tot kraan
Met de Brew a Better World ambitie voor 2030 wil Heineken over acht jaar CO2 neutraal brouwen en een klimaatneutrale keten in 2040 realiseren. Al het Heineken-bier dat bestemd is voor de Nederlandse markt, wordt dan volledig gebrouwen met 100 procent groene energie. De exportcontainers zullen over water worden vervoerd en de mini-tankbierwagens in de stad rijden op groene stroom. Verpakkingen worden hergebruikt, niet alleen om emissies te reduceren maar ook om de strijd aan te gaan met zwerfafval. Om dit voor elkaar te krijgen, zet Heineken samenwerking op met alle partners in de keten.

Raad van Commissarissen
Op de vraag of de SDG’s in de Raad van Commissarissen worden besproken, gaat ongeveer de helft van de handen omhoog. Daar staat tegenover dat het in sommige bedrijven al een vast agendapunt is. “Belangrijker is de SDG’s te integreren in je bedrijfsorganisatie”, merkt een van de CEO’s op. Alle medewerkers moeten vanuit een innerlijke motivatie hieraan werken.

“Je zult partnerschappen moeten aangaan met al je stakeholders”, zegt een deelnemer. “Denk je aan de korte termijn dan kun je stakeholders als concurrenten zien, kijk je naar de lange termijn dan is de samenwerking met hen randvoorwaardelijk voor het voortbestaan van je bedrijf.”

Jan Peter Balkenende vat de discussie samen en sluit af met een boodschap: “Inspire, innovate en implement. Stel daarbij heldere doelen. Welk probleem wil je oplossen en wie doet wat? Maak je doelen ook meetbaar. Laat je door de SDGs leiden (mindset) en zorg dat de SDG’s mainstream worden in je bedrijf, in je waardeketen en in je sector.”