DSGC dringt bij Ursula von der Leyden aan op uitvoering EU-klimaatbeleid

Nu de Russische invasie van Oekraïne bijna zijn twaalfde week ingaat, dringen meer dan 100 bedrijven, waaronder de CEO's van de DSGC, er bij de EU op aan om de energiezekerheid en veerkracht van Europa te versterken door de groene transitie te versnellen.


In een open brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, voorafgaand aan de publicatie van haar REPowerEU-energieplan (RePowerEurope: plan om onze afhankelijkheid van Russisch gas te doorbreken en vrijheid te vinden in onze energiekeuzes), hebben CEO's uit heel Europa hun steun uitgesproken voor het streven van de EU om de afhankelijkheid van Russisch gas, olie en kolen geleidelijk af te bouwen. Een belangrijke stap in de richting van het stabiliseren van de huidige energiezekerheids- en prijscrises.


Leiders, uit sectoren als productie, zware industrie, financiën, consumptiegoederen, detailhandel, energieopwekking en technologie, dringen er bij de EU op aan om de huidige crises te zien als een extra reden om in overeenstemming met de 'Overeenkomst van Parijs' te handelen, en als onderdeel daarvan versneld een strategie voor schone binnenlandse energie te ontwikkelen. CEO's erkennen ook de noodzaak om hun eigen bedrijfsmodellen te herzien, om te zorgen voor een gezamenlijk traject van 1.5C en voor diepe investeringen van de particuliere sector om de uitvoering van de Europese Green Deal te ondersteunen.

Terwijl Europese leiders de details van de RePowerEU-strategie uitwerken, dringen de ondertekenaars van de brief er bij Europese leiders op aan om:

  • Maatregelen om het energieverbruik te verminderen met verbeteringen in de energie-efficiëntie te versnellen.
  • De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en fossielvrije elektrificatie in de industrie, transport, verwarming en koeling en gebouwen te versnellen.
  • Te zorgen voor een inclusief en eerlijk transitieproces, met duidelijke aandacht voor de toenemende druk op de kosten van levensonderhoud en toegang tot waardig werk.
  • Te zorgen voor de juiste financiële prikkels en instrumenten om investeringen door investeerders, bedrijven en huishoudens op voldoende sterkte te versnellen.
  • De bestaande EU-fondsen en -structuren volledig en effectief te mobiliseren.
  • Het aanbod van nieuwe opleidingsprogramma's dringendte  verhogen en versnellen, gebaseerd op de behoeften die door werknemers en werkgevers zijn vastgesteld.

 
In maart kondigde de EU REPowerEU aan, haar plan voor veilige, duurzame en betaalbare energie, dat vorm zal geven aan het energiebeleid van de EU op korte en lange termijn en ook een sleutelrol zal spelen in het Fit for 55-pakket - het wetgevingspakket dat de EU-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% verminderen. Deze brief herhaalt de steun van het bedrijfsleven voor een ambitieus en effectief Fit for 55-wetgevingspakket dat de overgang van fossiele brandstoffen kan versnellen en het concurrentievermogen van de Europese industrie kan vergroten. Het roept specifiek op tot meer ambitie en actie met betrekking tot de richtlijnen voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen en benadrukt dat een versterkt EU-emissiehandelssysteem om de EU-doelstellingen te halen, van cruciaal belang blijft.