Kennissessie Innovatie & Technologie: bouw een kathedraal!

De DSGC organiseert besloten kennissessies waarin de coalitie-leden vrijuit kunnen praten over hoe hun bedrijf omgaat met een bepaald vraagstuk, welke belemmeringen overwonnen moeten worden en hoe successen worden geboekt. De vraagstukken zijn gerelateerd aan de SDG’s en in het bijzonder SDG 17, samenwerking. De DSGC richt de focus op het delen van kennis en ervaring over samenwerkingsvormen en strategische allianties die de basis vormen voor het realiseren van de ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2030.


Dit jaar kreeg de eerste kennissessie het thema Innovatie & Technologie.  Het vond plaats op 6 juli in ‘DeFabrique’ in  Utrecht, tijdens het grote Shell-event ‘Vol Energie’. Enkele opmerkelijke bevindingen en ideeën uit deze sessie vind je hieronder.

Behalve bij kortetermijnoplossingen zijn de SDG’s gebaat bij een vér-denkende visie en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor implementatie van maatregelen op de lange termijn. Dit heet kathedraal-denken. Immers, metselaars, architecten, bestuurders zetten in de middeleeuwen hun hele leven in voor de bouw van een kathedraal, terwijl zij van tevoren wisten dat ze zouden sterven voordat de laatste steen gelegd was.  
 

Om de SDG’s in 2030 te realiseren zijn superkrachten nodig, zoals tijdreizen, gedachten lezen, jezelf kunnen dupliceren (vanwege tijdgebrek), op de pauze-knop drukken om uit te zoomen, onzichtbaar zijn en zorgen dat niemand egocentrisch handelt.  

Stikstofdossier
De deelnemers aan de kennissessie willen true pricing ondersteunen, waarbij natuurbederf in de prijs van  producten en diensten wordt verdisconteerd. Communicatie richting consumenten vraagt meer aandacht. Consumenten moeten zich realiseren dat duurzaamheid ook een prijs heeft.

Personeelstekort
Een creatief idee uit de kennissessie is ‘ketenstages’, waarbij stagiaires op verschillende plaatsen in een keten van grondstof tot eindgebruik kunnen ervaren welke functie het best bij hen past, ook wat betreft zingeving. Een platform kan daarbij uitkomst bieden, waarbij mensen niet in dienst zijn van één bedrijf, maar op basis van hun capaciteiten worden ingezet bij meerdere partijen over de gehele keten.

Grondstoffentekort
Een creatief idee is het instellen van een token-systeem voor ecosystemen, waarbij iemand wordt beloond als hij/zij informatie deelt. Ontwikkelen van platforms met data over grondstoffen en materialen in producten die tot doel hebben de circulaire productie en consumptie te optimaliseren. (Excess Materials Exchange / Groeifonds-voorstel: DuurzameMaterialenNL).