Nieuws

Jaar

CEO’s en bewindslieden versterken samenwerking

Jaarlijks overleggen vertegenwoordigers van de DSGC en het kabinet hoe zij het beste kunnen samenwerken aan de ontwikkeling naar een klimaatneutraal, circulair en inclusief Nederland. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op 13 november in het Catshuis. 

Leden DSGC onderstrepen belang coalitie

Op 28 augustus kwamen bijeen: de CEO’s (of hun plaatsvervangers) van de leden van de DSGC en Accenture, de DSGC-voorzitter en de VNO-NCW-voorzitter. Zij bespraken bij Heineken in Amsterdam de toekomstplannen van de DSGC en bevestigden het belang van de coalitie, de meerwaarde van de deep dives, en de keuze voor de geprioriteerde SDG’s.

Versnellen naar een circulaire economie

In de DSGC-podcast ‘Versnellen naar een circulaire economie’ vertellen vier studiogasten hoe dat haalbaar is: Lotte Holvast (PACE), Erica Ording (FrieslandCampina), Martine Roza (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Peter Balkenende (DSGC).