Nieuws

Jaar

Conferentie 'Leiderschap in Transitie'

Wacht niet op elkaar, weet elkaar te vinden. Toon moed – ook tegen alle stromen in. Die boodschap klonk gisteren, op 11 juni, luid en duidelijk tijdens het DSGC-event bij het European Space Agency (ESA) in Noordwijk. waar meer dan 60 Nederlandse CEO’s en leiders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid kritische gedachten wisselden over leiderschap in tijden van transitie. “Niet elk afzonderlijk bedrijf of iedere leider heeft de oplossing voor alle uitdagingen, we hebben elkaar nodig om het systeem te kunnen veranderen waarmee we pas écht recht doen aan klimaat, natuur en mens”, aldus de CEO’s.

Duurzaam Vooruit: Aanbevelingen van de Dutch Sustainable Growth Coalition voor het Nieuwe Kabinet

De DSGC presenteert een brief met aanbevelingen aan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol om in de nieuwe kabinetsplannen een groen industriebeleid te waarborgen. Dat is cruciaal voor een weerbare en duurzame toekomst in Nederland en Europa.

DSGC-voorzitter presenteert boek over verantwoord kapitalisme

In het boek ‘Capitalism Reconnected’ beschrijven Jan Peter Balkenende en Govert Buijs een herijkte markteconomie, gebaseerd op Europese waarden en SDG’s. In deze ‘economie van de hoop’ wordt niemand achtergelaten en de aarde met haar natuurlijke hulpbronnen en leefbaar klimaat beschermd.

Welvaart, de brede podcast

Karin Maas, hoogleraar accounting en sustainability en Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGC gaan in de dertiende ESB-podcast met elkaar in gesprek over Brede Welvaart en de rol van het bedrijfsleven. Jan Peter Balkenende ziet een belangrijke rol voor Europa.