Nieuws

Jaar

Foto's en video Transform Your World

Foto- en videoverslag van de conferentie 'Transform Your World' op 8 december 2016.

Leiders vragen actie voor SDG's tijdens 'Transform your World'

Integreer circulaire economie in de onderwijsprogramma's, zorg voor een eenduidige rapportage over de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en breid de samenwerking met alle stakeholders uit. Dat zijn enkele aanbevelingen van de conferentie 'Transform Your World'.

SDG's verankeren in bedrijfsvoering

De acht multinationals van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) pleiten voor integratie van de UN Sustainable Development Goals in de langetermijnbedrijfsvoering. Dat kwam naar voren op de rondetafelbijeenkomst op 1 september in Den Haag.