Nieuws

Jaar

DSGC met ceo's in gesprek over acties voor SDG's

Op 11 november komen bijna vijftig ceo’s van grote Nederlandse bedrijven bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over duurzaam leiderschap. De DSGC, gesteund door VNO-NCW en Accenture, heeft hen hiervoor uitgenodigd. Onder leiding van Jan Peter Balkende, voorzitter DSGC, en wetenschapsjournalist Anna Gimbrère wordt gediscussieerd over de acties die er vanuit het bedrijfsleven nodig zijn om de 17 ontwikkelingsdoelen van de  Verenigde Naties in 2030 te realiseren. 

Studenten EUR helpen grote bedrijven bij duurzaamheidsambities

Het team studenten van de Erasmus Universiteit dat zich over de duurzaamheidsambities van Shell boog, heeft op 11 november het beste actieplan gepresenteerd. Het nam het op tegen studententeams die zich bogen over de duurzaamheidscases van de zeven andere leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC).

Team NL Tokyo Expo: Jan Peter Balkenende te gast bij ronde tafel over de toekomst van CE in Nederland en Japan

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Japan deze zomer organiseerde Holland Circular Hotspot afgelopen maand een serie interessante evenementen over circulariteit voor de Tokyo Expo. Als afsluiter vond er 6 juli een ronde tafeldiscussie over circulaire economie plaats, waar DSGC voorzitter Jan Peter Balkenende bij aanschoof.

Jan Peter Balkenende keynote-spreker bij The Green Quest Award Show

Hoe maken we een duurzame wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? In de meest zinvolle zoektocht van Nederland, The Green Quest, wordt hier wekelijks naar gezocht. Op maandag 21 juni vond de Award show plaats. Keynote-spreker was niemand minder dan Jan Peter Balkenende.

Breed draagvlak voor SDG’s als richtsnoer van overheidsbeleid

Ondanks de coronapandemie neemt het welzijn van de Nederlanders op veel terreinen toe. Dat blijkt uit de monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021 van het CBS, die vandaag op Verantwoordingsdag SDG’s werd gepresenteerd. Slechts op een van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zit Nederland in de Europese achterhoede. Dat is wel het doel dat van groot belang is voor toekomstige generaties, namelijk 13 Klimaatactie.

Werken aan SDG's tijdens corona

Binnen de Dutch Sustainable Growth Coalition vinden de acht grote Nederlandse multinationals elkaar op het thema van duurzaamheid en de SGD’s. Als je namelijk als bedrijf wilt bijdragen aan een betere wereld, dan zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties een goed instrument. VNO-NCW, zocht uit of bedrijven ook tijdens corona zich nog steeds inzetten voor deze SDG’s.

Brief van DSGC aan informateur: Integreer VN-ontwikkelingsdoelen in regeringsbeleid

‘Integreer de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in het regeringsbeleid.’ Die oproep doen acht grote Nederlandse bedrijven, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition, aan informateur Tjeenk Willink. “De Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten verankerd worden in het beleid van alle ministeries”, licht DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende toe. “Mede dankzij de inzet van Nederland zijn de SDG’s tot stand gekomen, nu moeten we samen internationaal het voortouw nemen bij de realisatie daarvan in 2030. Zo creëer je een brede welvaart.”

DSGC CEO's nemen deel aan 'De achterkant van het Gelijk'

In het programma ‘De achterkant van het gelijk’, krijgen CEO’s van het Nederlandse bedrijfsleven verschillende dilemma's voorgelegd. In de eerste aflevering deden Marjan van Loon (Shell), Hanneke Faber (Unilever), Dimitri de Vreeze (DSM) en Hein Schumacher (FrieslandCampina) mee.

Time to Act: PACE lanceert haar Circular Economy Action Agendas

‘Game changing innovations and policies are urgently needed to turn the tide, which can be realised through a joint approach from business, governments, knowledge institutes and civil society’, aldus DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende in de op 4 februari gelanceerde PACE Circular Economy Action Agendas. 

Bijeenkomst CEO’s Dutch Sustainable Growth Coalition en het Nederlandse kabinet

Hoe kunnen overheid en bedrijfsleven Nederland ‘future proof' maken? Hoe leggen we verbindingen tussen de coronaherstelmaatregelen en het verduurzamen van Nederland en Europa? Hoe komen we tot een integrale aanpak om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030 te realiseren? Over deze vragen werd op 13 januari gesproken tijdens de jaarlijkse ontmoeting met het kabinet. Het was de vijfde keer dat de CEO’s van de Dutch Sustainable Growth Coalition in gesprek gingen met de premier en ministers. Zeven van de acht CEO’s namen online deel. Ook Frans Timmermans, Vice-Voorzitter Europese Commissie & Executive Vice-President EU Green deal, en Diederik Samson, Head of Cabinet Europese Comissie waren aanwezig.

'Transition Time! A Circular Economy for Plastics' in praktijk

De DSGC wil bijdragen aan het behalen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Om de SDG's te halen, is een van de doelstellingen van de DSGC het versnellen van de transitie naar een circulaire economie voor kunststoffen. In de publicatie 'Transition time! A circular economy for plastics' belicht de coalitie de uitdagingen van plastic, deelt innovatieve cases en doet concrete aanbevelingen om actie te stimuleren. Graag delen we cases en aanbevelingen uit het rapport, om anderen te inspireren Transition Time!

Hans de Boer onverwacht overleden

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van Hans de Boer. Hans was van 2014 tot vorig jaar voorzitter van VNO-NCW en in die hoedanigheid was hij in deze jaren een zeer actieve speler binnen DSGC.

Transition Time! A Circular Economy for Plastics

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil de transitie naar een circulaire economie voor plastic versnellen. Een integrale aanpak gericht op baanbrekende innovatie en samenwerking is nú noodzakelijk. Primair vanwege het milieu, tegelijkertijd biedt de transitie economische kansen voor de gehele waardeketen. In de publicatie ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ geeft de coalitie inzicht in de plastic uitdagingen, deelt ze innovatieve cases en geeft ze specifieke aanbevelingen om gezamenlijke actie te stimuleren.