Nieuws

Jaar

SDG's bieden perspectief in angstige tijd

Op 13 mei leidde Jan Peter Balkenende als DSGC-voorzitter een parallelsessie over de SDG’s, waaraan circa dertig gasten deelnamen. De discussie leidde tot onderstaande gemeenschappelijke bevindingen. Een aantal deelnemers hebben hieraan nog een persoonlijke noot toegevoegd.

Grotere bijdrage bedrjfsleven aan SDG's nodig

Nederland is op veel onderdelen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) op de goede weg, maar er zal de komende jaren een tandje bij moeten om onze doelstellingen te halen. Bedrijven spelen een belangrijke rol om deze versnelling verder vorm te geven. Dit blijkt uit de jaarlijkse SDG-rapportage (overheid i.s.m. maatschappelijke partners) en de Monitor Brede Welvaart & SDG’s (CBS).

DSGC dringt bij Ursula von der Leyden aan op uitvoering EU-klimaatbeleid

Voorafgaand aan de publicatie van het REPowerEU Plan schreven meer dan 140 CEO's en bedrijfsleiders een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, om hun steun te betuigen aan structurele en rechtvaardige oplossingen die de groene transitie kunnen bewerkstelligen.

Bezoek Shell Pernis geeft studenten nieuw inzicht

Op 31 maart verzilverden Louis Scoop, Sid Moram en Seyit Mikail Doner hun prijs: een exclusieve bustour over het Shell-terrein in Pernis. Dit team studenten van de Erasmus Universiteit heeft op 11 november 2021 het beste plan van aanpak gepresenteerd om de duurzaamheidsambities van leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) te realiseren.