Nieuws

Jaar

Voorzitter Balkenende trapt eerste aflevering online serie The New Insiders af

Hoe kun je als bedrijf sturen op een interne transformatie naar een purpose-driven organisatie? Dat was de centrale vraag in de eerste aflevering van de nieuwe digitale serie The New Insiders, waar DSGC- DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende op 12 november jl. te gast was.

Het nieuwe normaal: bedrijven moeten met alle stakeholders overgaan tot concrete acties voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Vandaag is de SDG Action Day. Nederland en de 192 andere lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben nog 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. Tien jaar om een reeks van complexe, wereldwijde uitdagingen op te lossen. Om een gezonde planeet te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties en duurzame groei te realiseren voor iedereen. We moeten daarom in de versnelling. Uit recent onderzoek van de Dutch Sustainable Growth Coalition en het Global Compact Netwerk Nederland blijkt dat niet alleen overheden, maar juist ook bedrijven hier een significante rol in kunnen, moeten én willen spelen. Bedrijven die purpose driven zijn en hun stakeholders inclusief betrekken bij hun business.

De DSGC-bedrijven ondernemen concrete acties voor de SDG’s

Bedrijven moeten hun strategische doelen in lijn brengen met de maatschappelijke gevolgen en niet alleen met de economische resultaten van de onderneming. In een onderzoek – uitgevoerd door Accenture in opdracht van de DSGC – laten AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever zien hoe dit kan. Zij willen een inspirator zijn voor kleinere bedrijven en hun kennis delen.

Voorzitter Balkenende te gast in talkshow over duurzame kansen in Europa

In de talkshow Groene Groeiers gaat presentator Glenn van der Burg met verschillende studiogasten op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam én rendabel zijn. In de eerste uitzending waren Jan Peter Balkenende (voorzitter van DSGC), Yousef Yousef, (voorzitter van Groene Groeiers) en Saskia Kapinga (vice president external relations bij Shell) te gast. Zij gingen in gesprek over de kansen van duurzaamheid.

Aantal bedrijven dat pleit voor EU Green Deal als hoeksteen van COVID 19-herstel blijft groeien

Steeds meer bedrijven steunen de oproep van afgelopen vrijdag voor duurzaam herstel. Inmiddels hebben bijna 300 bedrijven de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery getekend, waarin zij pleiten om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Vanwege de positieve reacties is de periode om te tekenen verlengd tot 5 september. De ondertekenaars variëren van grote tot kleine bedrijven en vertegenwoordigen verschillende bedrijfstakken.

Nederlands bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid

Ruim 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

19 juni, 9.15 uur, Nieuwspoort: overhandiging Green Recovery Statement aan minister Kaag

Bijna 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wordt de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

Een nieuw hoofdstuk in de duurzame handel met Afrika

Jan Peter Balkenende heeft als voorzitter van de DSGC, samen met andere CEO’s uit het Nederlandse bedrijfsleven, een brief getekend waarin gepleit wordt voor een nieuw hoofdstuk in de duurzame handel met Afrika.

Samen sterk in de coronacrisis

Sinds premier Rutte de eerste maatregelen afkondigde tegen de verspreiding van het coronavirus toont de Nederlandse samenleving zich solidair en zet iedereen zich volop in voor de zorg van zieke en kwetsbare burgers. Ook werken overheid en bedrijfsleven nauw samen om de economische schade te beperken, zodat mensen werk en inkomen behouden. Ook de leden van de DSGC concentreren hun werkzaamheden op het oplossen van de crisisproblemen. Dit betekent dat er op dit moment geen externe activiteiten vanuit de coalitie worden ondernomen.

Roelof Joosten

De leden van de DSGC hebben met verslagenheid kennis genomen van het onverwachte en veel te vroege overlijden van Roelof Joosten, voormalig CEO van FrieslandCampina.

Coalitie van Nederlandse multinationals breekt lans voor groenere containerscheepvaart

Het werd dé duurzaamheidspilot van het voorjaar van 2019. Een containerschip voer op een mengsel van bunkerolie en 20 procent biobrandstof van Rotterdam naar Shanghai en weer terug. Dat lijkt misschien niet zo indrukwekkend, maar nooit eerder werd zo’n lange zeetocht door zo’n groot vaartuig op een biobrandstofmengsel afgelegd. Bovendien verliep de tocht zo gesmeerd dat rederij Maersk dit jaar Eco Delivery als commercieel product kan aanbieden en brandstofleverancier Shell met meerdere grote scheepvaartbedrijven aan de slag is om nog hogere percentages biobrandstof te realiseren.